Untitled Document

siena

2017-05-21 Šv. Adalberto relikvijos jau Kaune.

     Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę. Čia riteriai ir Gniezno katedros klebonas kanauninkas relikvijas iškilmingai įteikė broliams pranciškonams, kurie įsikūrę šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Iš aikštės iškilminga procesija pajudėjo į Šv. Jurgio bažnyčią, kur buvo švenčiamos šv. Mišios. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, dvasininkų, brolių pranciškonų kvietimu atvyko organizacijų, puoselėjančių Lietuvos istoriją, remiančių istorinių paminklų atstatymą, patriotiškai auklėjančių jaunimą, nariai: Kauno Povilo Plechavičiaus mokyklos kadetai, matėsi Lietuvos skautų, Šaulių, Kauno apskrities bajorų draugijos, VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino vėliavos, garbės sargyboje stovėjo šarvuoti riteriai su LDK simbolika, tautiniais kostiumais pasipuošęs jaunimas. Šv. Mišias kartu aukojo Lenkijos ir Lietuvos dvasininkai. Renginyje dalyvavo asmeniniu grafo Anton von Gravrock kvietimu viešintys Lietuvoje žinomos Europoje kilmingos šeimos atstovai Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija. Kungaikštis buvo apdovanotas Lietuvos globėjo Šv.Jurgio I laipsnio ordinu. LDK atmintį puoselėjančių organizacijų įsteigti apdovanojimai įteikti ir kitiems nusipelniusiems asmenims.

      Gniezno arkivyskupo dovanota šventojo Adalberto kaulo dalis – pirmojo laipsnio relikvija, atgabenta į Lietuvą, kur dar gyvas būdamas taip troško atvykti šv. Adalbertas. Relikvija bus visą laiką Švč. Trejybės-Šv.Adalberto altoriuje. Žmonės galės ateiti ir melstis prie šios relikvijos, prašyti užtarimo. Šv. Jurgio bažnyčia relikvijų saugojimui buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Ji įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje, kuri senaisiais laikais, kuomet būdavo keliaujama laivais, buvo savotiški vartai į Kauno miestą. Čia buvo įsikūręs uostas, čia puikuojasi Kauno pilis.
     Kitapus Nemuno buvo jau ne Lietuvos žemės, tad galima sakyti, kad ši vieta buvo ir savotiški Lietuvos vartai, iš čia buvo keliaujama į tuometinę sostinę Kernavę, vėliau į Vilnių. Tad ši upių santaka būtų buvusi neišvengiama šv. Adalberto sustojimo vieta, jei jam būtų pavykę pasiekti mūsų kraštus.
     Šv. Adalbertas gimė 956 m. Bohemijos didiko šeimoje. Mokslus baigė Magdeburge ir buvo paskirtas Prahos vyskupu. Nerami misionieriška širdis vertė nešti Dievo žodį apie jį dar negirdėjusiems kraštams. Jis buvo pirmasis misionierius pasiekęs baltų gyvenamus kraštus. Dviejų bičiulių lydimas pamokslavo Prūsijos ir Lietuvos pasienyje, kur 997 m. balandžio 23 d. netoli Žuvininkų (dabartinė Kaliningrado sritis) buvo nužudytas.
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą.

2017-05-13 Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio "Trio de Vilna" (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius). Grafas Anton von Gravrock pranešė, kad šio renginio patronai yra kilmingųjų Herzog von Urach  Graf von Württemberg šeima.
      Įteikti Kilmės liudijimai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  ir  Kilmingųjų susivienijimo nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.
Vyko Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas, asmenų apdovanojimas už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą.
      Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio ir Lietuvos totorių kariai. Kavinėje - tradicinė simbolinė taurė, vaišės, muzika (grojo ansamblis "Du Vytai").
      Renginyje dalyvavę VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai bei kiti svečiai dosniai aukojo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Visos surinktos lėšos pervęstos į vienuolyno sąskaitą, o visiems aukojusiems seserys salezietės nuoširdžiai dėkoja.

Žiūrėti Stepono Kubecko nufilmuotą renginio medžiagą

Read More: 2017 m.

2016-09-24 vyko lenktojo „husariškojo“ kardo kilmės, evoliucijos bei jo panaudojimo technikos rekonstrukcijos pristatymas. Paskaitos lektorius: Janusz Sieniawski („Szkoła krzyżowa”, Varšuva) kartu su sūnumis Bartosz ir Krzysztof ne tik papasakojo kardo atsiradimo ir šio ginklo evoliuciją, bet ir šios karo dvikovos meno rekonstrukcijos ypatumus. Sūnus demonstravo kovos būdus.

Fotografavo R.Bimba

Svečiai iš Lenkijos buvo apdovanoti LDK regaliniu ženklu. Pirmoje nuotraukoje iš dešinės į kairę: LDK Riterijos Kaštelionas-Heraldas Danielius Vervečka, Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas.

2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas Šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ „LDK Atminties rūmai" direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais: Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.
Šaltinis: Kauno apskrities bajorų daugija

 

INIT TV reportažas

Reportažus apie šventę parengė LRT, INIT TV žurnalistai.
Popietę vienoje istorinių Kauno pastatų menių vyko Kristinos Savickytės-Giedraitienės knygos „Iš praeities versmės" pristatymas.

Read More: 2016 m.

2015-10-03 Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys - suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Buvo įteikti kilmės dokumentai, patvirtinti nauji herbai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos ir Kilmingųjų susivienijimo nariams, vyko Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos ceremonialas bei naujų riterių titulavimas, pasirašyta bedradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties rūmai), Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų organizacijų

Fotografavo A. Musteikienė, E.Matulevičius, R.Bimba
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą (1 val. 24 min)

2015-09-20 Agluonoje (Latvija) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai.
Prieš kelis metus vykusiame paminklo konkurse, kuriame dalyvavo devyni Lietuvos ir Latvijos skulptoriai, geriausiu buvo pripažintas skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu parengtas paminklo projektas.

Atidaryme dalyvavo LDK istorinės atminties organizacijų atstovai

po mišių
kardinolai Degutis atidengta

Fotografavo Česlav Malevskis. Žiūrėti S. Kubecko filmuotą medžiagą

2015-01-17 įvyko koordinacinis organizacijų susitikimas. Dalyvavo:

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) taryba,
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS) nariai,
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB) nariai,
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'' atstovai, bei kiti svečiai

Read More: 2015 m.

2014-09-05 Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga įrengė memorialinę lentą, skirtą buvusiam muftijui (vyriausiajam musulmonų dvasininkui), humanistui, dr. Jokūbui Šinkevičiui. Lenta įtaisyta ant pastato, kuriame 1926 – 1944 m. veikė musulmonų aukščiausioji dvasinė valdyba – muftiatas, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje.

2014-07-20 trys herbaoVilniaus Universitete vyko tradicinis šventinis renginys: Kilmės liudijimų ir LGHD nenominuotų herbų (šeimos ženklų) įteikimas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams, pasirašytos KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS originalų įteikimas pasirašiusioms šalims. Nusipelniusiems asmenims buvo įteikti grafiko A.Každailio sukurti medaliai už indėlį į LDK kultūros ir istorijos paveldo puoselėjimą.
Po iškilmingos dalies VU kieme vyko šarvuotų riterių pasirodymas.
Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už protėvius. Universiteto kavinėje svečiai vaišinosi vynu bei skaniais patiekalais. Žiūrėti filmo santrauką


2014-07-06 Valstybės dienos proga Biržuose atidengtas Salaspilio mūšį įamžinantis paminklas. Iškilmingą paminklo atidengimą lydėjo teatralizuota istorinė improvizacija ir senovinės patrankos šūviai.

Salaspilio mūšis įvyko 1605 m. rugsėjo 27 d. Tai didžiausias mūšis 1600–1611 m. kare su Švedija, kuri siekė užimti rytinį Baltijos jūros pakraštį, taip Baltijos jūrą paversdama savo vidaus ežeru. Didelėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pastangomis švedų invazija į tuometinę Livoniją (daugiausia dabartinė Latvijos teritorija) buvo sustabdyta. Salaspilio mūšyje Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos Karalystės kariuomenę, vadovaujamą Švedijos karaliaus Karolio IX.

embed video plugin powered by Union Development
Read More: 2014 m.

 

pirmas
antras
trečias
2013 m. balandžio 19 d. atidarytas tinklapis "LDK Atmintis" 2014 m. gruodžio mėnesį nulaužtas turkų hacker'ių,- taip bent buvo parašyta. 2015 m. vasario 4 d. atidarytas naujas. 2015 m. kovo 3 d. pastebėta, kad neįmanoma prisijungti. Nepadėjo administratoriaus slaptažodžio atstatymas duomenų bazėje. Tinklapis perdarytas