Untitled Document

siena

2017 m.

2017-05-21 Šv. Adalberto relikvijos jau Kaune.

     Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę. Čia riteriai ir Gniezno katedros klebonas kanauninkas relikvijas iškilmingai įteikė broliams pranciškonams, kurie įsikūrę šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Iš aikštės iškilminga procesija pajudėjo į Šv. Jurgio bažnyčią, kur buvo švenčiamos šv. Mišios. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, dvasininkų, brolių pranciškonų kvietimu atvyko organizacijų, puoselėjančių Lietuvos istoriją, remiančių istorinių paminklų atstatymą, patriotiškai auklėjančių jaunimą, nariai: Kauno Povilo Plechavičiaus mokyklos kadetai, matėsi Lietuvos skautų, Šaulių, Kauno apskrities bajorų draugijos, VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino vėliavos, garbės sargyboje stovėjo šarvuoti riteriai su LDK simbolika, tautiniais kostiumais pasipuošęs jaunimas. Šv. Mišias kartu aukojo Lenkijos ir Lietuvos dvasininkai. Renginyje dalyvavo asmeniniu grafo Anton von Gravrock kvietimu viešintys Lietuvoje žinomos Europoje kilmingos šeimos atstovai Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija. Kungaikštis buvo apdovanotas Lietuvos globėjo Šv.Jurgio I laipsnio ordinu. LDK atmintį puoselėjančių organizacijų įsteigti apdovanojimai įteikti ir kitiems nusipelniusiems asmenims.

      Gniezno arkivyskupo dovanota šventojo Adalberto kaulo dalis – pirmojo laipsnio relikvija, atgabenta į Lietuvą, kur dar gyvas būdamas taip troško atvykti šv. Adalbertas. Relikvija bus visą laiką Švč. Trejybės-Šv.Adalberto altoriuje. Žmonės galės ateiti ir melstis prie šios relikvijos, prašyti užtarimo. Šv. Jurgio bažnyčia relikvijų saugojimui buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Ji įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje, kuri senaisiais laikais, kuomet būdavo keliaujama laivais, buvo savotiški vartai į Kauno miestą. Čia buvo įsikūręs uostas, čia puikuojasi Kauno pilis.
     Kitapus Nemuno buvo jau ne Lietuvos žemės, tad galima sakyti, kad ši vieta buvo ir savotiški Lietuvos vartai, iš čia buvo keliaujama į tuometinę sostinę Kernavę, vėliau į Vilnių. Tad ši upių santaka būtų buvusi neišvengiama šv. Adalberto sustojimo vieta, jei jam būtų pavykę pasiekti mūsų kraštus.
     Šv. Adalbertas gimė 956 m. Bohemijos didiko šeimoje. Mokslus baigė Magdeburge ir buvo paskirtas Prahos vyskupu. Nerami misionieriška širdis vertė nešti Dievo žodį apie jį dar negirdėjusiems kraštams. Jis buvo pirmasis misionierius pasiekęs baltų gyvenamus kraštus. Dviejų bičiulių lydimas pamokslavo Prūsijos ir Lietuvos pasienyje, kur 997 m. balandžio 23 d. netoli Žuvininkų (dabartinė Kaliningrado sritis) buvo nužudytas.
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą.

2017-05-13 Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio "Trio de Vilna" (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius). Grafas Anton von Gravrock pranešė, kad šio renginio patronai yra kilmingųjų Herzog von Urach  Graf von Württemberg šeima.
      Įteikti Kilmės liudijimai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  ir  Kilmingųjų susivienijimo nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.
Vyko Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas, asmenų apdovanojimas už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą.
      Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio ir Lietuvos totorių kariai. Kavinėje - tradicinė simbolinė taurė, vaišės, muzika (grojo ansamblis "Du Vytai").
      Renginyje dalyvavę VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai bei kiti svečiai dosniai aukojo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Visos surinktos lėšos pervęstos į vienuolyno sąskaitą, o visiems aukojusiems seserys salezietės nuoširdžiai dėkoja.

Žiūrėti Stepono Kubecko nufilmuotą renginio medžiagą

 2017-01-14   Kauno įgulos karininkų ramovė subūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties puoselėtojus. Naujametiniame šventiniame renginyje

naujametinisdalyvavo Riterių ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės garbingą paveldą saugančių ir atkuriančių organizacijų – VšĮ LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Ponų tarybos –  nariai.
   Didžiojoje Rūmų salėje iškilmingo vakaro svečiams klasikinės muzikos koncertą atliko styginių instrumentų orkestras Art Vio. Daugiau kaip dešimtmetį gyvuojantis stilistine įvairove garsėjantis kolektyvas – laukiamas tarptautinių gala koncertų, reprezentacinių renginių, festivalių dalyvis. Kelionę Muzikos amžiais pasakojimu iliustravo muzikologas V. Gerulaitis.

        Šventinio vakaro metu prisiminta puiki tradicija – labdaros loterija – prasmingas ir veiklus būdas kaupti lėšas svarbiems kultūriniams projektams. Vykdant taurų įsipareigojimą remti Kauno Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios – vieno puikiausių Lietuvos vėlyvosios gotikos XV a. paminklų –  atstatymo darbus, Ordino nariai surengė loteriją, dosniai aukojo vertingus prizus, meno kūrinius. Surinktos lėšos, skirtos šios bažnyčios Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauravimui, buvo perduotos Kauno Šv. Jurgio Konvento gvardijonui kunigui P. Bytautui.
   Nuoširdų šventės dalyvių bendravimą lydėjo ansamblio Broadway melodijos, Riterio K.Ignatavičiaus romantiniai dainų posmai...
Prasmingas žiemos vakaras, tikime, skaidrino visų susirinkusiųjų dvasią... Daugiau