Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Sparnuoti husarai pripažįsta tik moteriškas moteris

"Norime priminti XVI-XVII amžiaus Lietuvos istoriją. Mes – taip pat turėjome sparnuotus husarus, nors tai istorijoje – balta dėmė", – tikino sekmadienį Meškasalyje Sparnuotų husarų karinio klubo gimtadienį paminėjęs jo įkūrėjas Rolandas Prušinskas.

Asmenys, norintys gegužės 13 d. renginyje gauti kilmės dokumentus ir insignijas, prašymus turi pateikti ne vėliau kaip iki balandzio 15 d., nes paskutinis legitimacinės komisijos posėdis numatomas balandžio 21 d.

Pavėlavę pateikti dokumentus į šventinį renginį nepateks.    

insignija

Kartu su LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovybe ir jos iniciatyva,

išleidžiame LDK Kilmingųjų susivienijimo nariams LDK KILMINGOJO (pagal vyriškąją liniją) insigninį – vardinį, sidabrinį paauksuotą ženklą, kurio numeris sutampa su Kilmės liudijimo numeriu.

 

Platintojas LDK Atminties rūmai
Pageidaujantys įsigyti, gali užsisakyti. Insignijos kaina: 180 eurų. Kreiptis į direktorių Danielių Vervečką, tel. +370 686 04 624 

 

 

pasas ženkliukas

LDK istorinės atminties organizacijų renginyje š.m gegužės 13 d. Vilniaus universitete naujai stojantiesiems į LDK Kilmingųjų susivienijimą ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendriją kartu su Kilmės liudijimais bus įteikti LDK piliečių simboliniai pasai ir emaliuoti, paauksuoti insigniniai, vardiniai, numeruoti ženklai. Kilmės liudijimo, LDK piliečio simbolinio paso ir insigninio (regalinio) ženklo numeracija sutaps.

Mokestiniame pavedime nurodyti:

naujai stojantiems: pirminis stojamasis ir nario mokestis už einamuosius metus, - bendra suma 220 eurų.

jau įstojusiems nariams, turintiems Bajorystės pripažinimo aktus ar Kilmės liudijimus, - bendra suma 40 eurų.

Asmenys, turintys kilmingumą patvirtinančius dokumentus: Bajorystės pripažinimo aktus ar Kilmės liudijimus, gautus iš kitų organizacijų, bet nesantys Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariai ir norintys jais tapti, gali užpildyti stojimo į KBP prašymą.

Asmenys, užpildę stojimo prasymus į KPB, tapę jos nariais, gaus LDK piliečio simbolinį pasą ir insigninį ženklelį. Pasui gauti užpildoma privaloma anketa, - bendra kaina 50 eurų.

Atsisiųsti prašymus.

Pavedime nurodyti:

VšĮ ,,LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ATMINTIES RŪMAI’
Įmonės kodas 302760752
Atsiskaitomoji sąskaita, AB Swedbank banke nr. LT 757300010131286460

KPB liudijimas

 

LDK Kilmingųjų susivienijimas išduoda tokio pavyzdžio Kilmės liudijimus.

Norintys įstoti į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų susivienijimą privalo turėti Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos išvadą, užpildyti prašymus bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti.

 Atsisiųsti prašymus ir anketą

Stojamasis ir nario mokesčiai  -  bus patvirtinti suvažiavimo metu

Kreiptis į LDK Kilmingųjų susivienijimo vadą Tadą Sudnicką, tel. +370 620 77 979

Kilmės aktas įteikiamas Ilonai Sapinskai, 2013 m. liepos 20 d. 

liudijimas


ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos / 2. Tikslai, teisės ir pareigos / 3. Susivienijimo nariai / 4. LDK KS organai / 5. LDK KS atstovybės / 6. Lėšos, pajamos ir turtas / 7. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka / 8. Veiklos nutraukimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimas“ (toliau LDK KS) – institucija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilminguosius pagal vyrišką liniją, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilmės šaknimis, genealogijos, heraldikos paveldu, skiepyti jaunajai kartai šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti LDK KS narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK KS teisinė forma – asociacija. LDK KS turi savo vėliavas, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2. LDK KS veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. LDK KS steigiama neribotam laikui. LDK KS turi teisę gauti paramą.

Read More: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų susivienijimas

Tarp laureatų herbo "Rudnica" Lietuvos bajoras Žilvinas Radavičius

Sausio 15 dieną Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino ir apdovanojo sostinės puošimo konkurso „Kalėdinis Vilnius“ laimėtojus. Šventiniu laikotarpiu (lapkričio 25 d. – sausio 6 d.) vilniečiai buvo kviečiami puošti ir fotografuoti savo aplinką.

Skaityti daugiau