Untitled Document

siena

2015 m. kronika

2015-10-03 Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys - suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Buvo įteikti kilmės dokumentai, patvirtinti nauji herbai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos ir Kilmingųjų susivienijimo nariams, vyko Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos ceremonialas bei naujų riterių titulavimas, pasirašyta bedradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties rūmai), Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų organizacijų

Fotografavo A. Musteikienė, E.Matulevičius, R.Bimba
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą (1 val. 24 min)

2015-09-20 Agluonoje (Latvija) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai.
Prieš kelis metus vykusiame paminklo konkurse, kuriame dalyvavo devyni Lietuvos ir Latvijos skulptoriai, geriausiu buvo pripažintas skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu parengtas paminklo projektas.

Atidaryme dalyvavo LDK istorinės atminties organizacijų atstovai

po mišių
kardinolai Degutis atidengta

Fotografavo Česlav Malevskis. Žiūrėti S. Kubecko filmuotą medžiagą

2015-01-17 įvyko koordinacinis organizacijų susitikimas. Dalyvavo:

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) taryba,
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS) nariai,
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB) nariai,
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'' atstovai, bei kiti svečiai

Fotografavo A. Musteikienė

Priimtas LGHD pirmininko Česlovo Malevskio atsistatydinimas. Suteiktas Garbės nario liudijimas ir garbės pirmininko titulas.

Pritarta Sigitos Gasparavičienės kandidatūrai į pirmininkus;

Priimtas Stasio Bakevičiaus atsistatydinimas iš Kilmingųjų susivienijimo vadovo pareigų. Suteiktas Garbės nario liudijimas ir garbės pirmininko titulas. Nutarta vadovo titulą pakeisti vado titulu.

Rinkimais pavirtinta Tado Sudnicko kandidatūra į Kilmingųjų susivienijimo vado pareigas. Pavaduotojais patvirtinti Ričardas Kliučinskas, Adolfas Šleževičius, R. Volosevičius, S.Bakevičius, kancleriu - Tadeuš Navsutis.