Untitled Document

siena

2014 m. kronika

2014-09-05 Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga įrengė memorialinę lentą, skirtą buvusiam muftijui (vyriausiajam musulmonų dvasininkui), humanistui, dr. Jokūbui Šinkevičiui. Lenta įtaisyta ant pastato, kuriame 1926 – 1944 m. veikė musulmonų aukščiausioji dvasinė valdyba – muftiatas, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje.

2014-07-20 trys herbaoVilniaus Universitete vyko tradicinis šventinis renginys: Kilmės liudijimų ir LGHD nenominuotų herbų (šeimos ženklų) įteikimas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams, pasirašytos KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS originalų įteikimas pasirašiusioms šalims. Nusipelniusiems asmenims buvo įteikti grafiko A.Každailio sukurti medaliai už indėlį į LDK kultūros ir istorijos paveldo puoselėjimą.
Po iškilmingos dalies VU kieme vyko šarvuotų riterių pasirodymas.
Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už protėvius. Universiteto kavinėje svečiai vaišinosi vynu bei skaniais patiekalais.

Žiūrėti filmą

2014-07-06 Valstybės dienos proga Biržuose atidengtas Salaspilio mūšį įamžinantis paminklas. Iškilmingą paminklo atidengimą lydėjo teatralizuota istorinė improvizacija ir senovinės patrankos šūviai.

Salaspilio mūšis įvyko 1605 m. rugsėjo 27 d. Tai didžiausias mūšis 1600–1611 m. kare su Švedija, kuri siekė užimti rytinį Baltijos jūros pakraštį, taip Baltijos jūrą paversdama savo vidaus ežeru. Didelėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pastangomis švedų invazija į tuometinę Livoniją (daugiausia dabartinė Latvijos teritorija) buvo sustabdyta. Salaspilio mūšyje Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos Karalystės kariuomenę, vadovaujamą Švedijos karaliaus Karolio IX.

Mūšio metu buvo nukauta 70–100 lietuvių, apie 200 karių sužeista, užmušta apie 300 jų žirgų. Švedai neteko 9000 karių, kurie žuvo, 1500 karių pateko į nelaisvę. Lietuviai užgrobė 66 švedų vėliavas, 11 lauko patrankų. Buvo paimtos Švedijos kariuomenės ir švedų karaliaus gurguolės.

Tai buvo viena įspūdingiausių Lietuvos kariuomenės pergalių istorijoje, o Karolis Chodkevičius tapo vienu žymiausių Europos karvedžių. Lietuvos kariuomenei laimėjus Salaspilio mūšį, Lenkijos–Lietuvos valstybė išsaugojo labai svarbų Rygos miestą ir savo įtakoje išlaikė Livoniją.

Šiam svarbiam mūšiui įamžinti Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Arvydo Pociaus iniciatyva pastatytas paminklas, kurio projektą sukūrė Vytauto Didžiojo karo muziejaus dailininkė Rasa Gumbrevičienė ir direktoriaus pavaduotojas, karo istorikas Arvydas Pociūnas.

Dalį lėšų paminklo pastatymui paaukojo kariai, Lietuvos ir užsienio valstybių gyventojai, prie šio projekto prisidėjo Atsargos karininkų sąjunga ir Biržų rajono savivaldybė. Ąžuolo vainiku paminklą papuošė Rinkuškių kaimo bendruomenė.

Paminklo atidaryme dalyvavo LDK KS ir KPB, LBKS ir LGHD atstovai.

2014-06-10  Koalicinės darbo grupės posėdyje:

 • nutarta steigti LDK KPB Klaipėdos, Kauno, Tauragės, Šiaulių, Telšių ir Panevėžio padalinius;
 • išrinktas LDK KS valdybos vadovas – T. Sudnickas, pavaduotojas – R. Volosevičius, kancleris – T. Navsutis;
 • išrinktas LDK KPB valdybos vadovo pavaduotojas R. Bimba;
 • nutarta  LDK KPB valdybai iki kito susirinkimo parengti teksto ir įstatų pasiūlymus dėl LDK piliečio simbolinio paso;
 • numatyta surengti iškilmingą, šventinį, tradicinį renginį 2014 m. liepos 20 d. Vilniaus universiteo patalpose. Nutarta į renginį kviesti: LDK KS, LDK KBP narius, baltarusių kilmingųjų atstovus iki 5 asmenų ir LBKS visų kraštų vadovus. Paskleisti informaciją įpareigotas D.Vervečka (laikraštis “Lietuvos žinios” ir LTV žinių laida “Panorama”);
 • numatytas draugystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Baltarusijos kilmingaisiais Vilniuje 2014.07.20 Kilmės liudijimų įteikimo ceremonijoje;
 • paskirti atsakingi už nario mokesčio surinkimą:  LDK KS  – valdybos vadovas T. Sudnickas ir kancleris T. Navsutis, LDK KPB -  D. Veverčka ir R. Bimba.
 • numatyta, kad Visuomeninių organizacijų apdovanojimų suteikimo tvirtinimo tarnybą  (VOASTT) sudaroma iš Koalicinės bendradarbiavimo darbo grupės deleguotų narių;
 • kitas  atvirasis Koalicinės koordinacinės darbo grupės susirinkimas numatomas 2014 m. liepos 1 d.
   

2014-04-20

Prie Kauno pilies

Kauno pilyje įvyko KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS pasirašymui skirtas renginys.  Iškilmingo, pirminio DEKLARACIJOS pasirašymo ceremonialo metu pagrindiniam renginio organizatoriui Kauno pilies komendantui Pauliui Stanišauskui buvo suteiktas Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Garbės Riterio titulas. Deklaraciją pasirašė 14 organizacijų.

Bendroje nuotraukoje Kauno pilies fone tarp Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos šarvuotų riterių iš kairės į dešinę:
ordino riteris Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Kilmingųjų Susivienijimo vadovas Stasys Bakevičius, ordino riteris Petras Marcinkevičius, ordino riteris Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmų direktorius Danielius Vervečka su žmona Ilona Vervečkiene, kraštotyrininkas Adžej Pileckis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos atstovas Jonas Radzvinavičius, Garbės riteris Kauno pilies komendantas Paulius Stanišauskas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Juozas Antanaitis su žmona Lidija Antanaitienė, ordino riteris, dailininkas Anatolijus Michailovas Klošaras, Šv. Vaitiekaus (Adalberto riterių ordino Dydysis Komturas Ričardas Kliučinskas, Vaida Kameneckienė ir ordino riteris, Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos vadas Juozas Kameneckas, ordino riteris Algirdas Jarmala su žmona ordino dama Angele Jarmaliene, ordino Komturas – kancleris Algimantas Bartaševičius, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Tarybos koordinatorius Kazys Tracevskis ir ordino riteris Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Kęstutis Kazys Ignatavičius.

Fotografavo : Viktoras Vėberis

2014-02-09

Priimti į ordiną

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Čekijos šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos susirinkimas "Riterių diena". Į ordiną buvo priimti, suteikiant riterių titulus:

LBKS vado pavaduotojas užsienio reikalams Juozas Kameneckas,
Vilniaus krašto bajorų sąjungos (VKBS) vado pavaduotojas ekonomikos reikalams Bogdanas Girevičius,
VKBS kancleris Tauras Budzys,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Česlav Malevskis,
LDK kilmingųjų susivienijimo narys Alfredas Kliučinskas,
LDK VšĮ Atminties rūmų direktorius, LDK Kilmingųjų bendrijos vadovas Danielius Vervečka. Daugiau

embed video plugin powered by Union Development