Untitled Document

siena

III LDK PT SEIME

Ponu taryba medium

2019 09 29 d. Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno patalpose, Papilio g. 9, Kaune, įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) Valdybos  sukviestas LDK PT III Seimas (toliau – Seimas).

III LDK PT  SEIME:

1.Patvirtinta III Seimo dienotvarkė, išrinkti Seimo pirmininkas ir sekretorė.

2.Išklausyta ir pritarta LDK PT Vadovybės veiklos ataskaitai už 2018-2019 m. (pranešėjas LDK PT Valdybos vadovas p. A. Giedraitis).

3.Pritarta pasiūlymams dėl LDK PT tolimesnės veiklos 2019-2020 metams.

4.Nutarta koreguoti ir papildyti LDK PT įstatus.

5.Aptarti organizaciniai klausimai.