Untitled Document

siena

ĮTEIKTAS APDOVANOJIMAS

 

2019 12 27 m., Vilniuje, už indėlį į Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narei, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkei, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio valdybos narei, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narei, aktyviai visuomenininkei p. Angelė Jakavonytei įteiktas Tado Kosciuškos vardo garbės apdovanojimas, įsteigtas 2017 metais LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva, minint  generolo Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Viena iš apdovanojimo steigėjų yra LDK ponų taryba.