Untitled Document

siena

Tarp laureatų herbo "Rudnica" Lietuvos bajoras Žilvinas Radavičius

Sausio 15 dieną Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino ir apdovanojo sostinės puošimo konkurso „Kalėdinis Vilnius“ laimėtojus. Šventiniu laikotarpiu (lapkričio 25 d. – sausio 6 d.) vilniečiai buvo kviečiami puošti ir fotografuoti savo aplinką.

Skaityti daugiau

 

Ponu taryba medium

2019 03 29-2019 04 02 d. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) Valdybos  sukviestas kasmetinis LDK PT II ataskaitinis Seimas (toliau – Seimas). Seimas vyko nuotoliniu būdu, balsuojant el. paštu. 

II LDK PT  SEIME:

  1. Patvirtinta II Seimo dienotvarkė.
  2. Patvirtinta LDK PT 2018 metų veiklos ataskaita.
  3. Patvirtinta LDK PT 2018 metų finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita bei finansinė atskaitomybė.
  4. Patvirtinta LDK PT Revizijos komisijos ataskaita.
  5. Patvirtintas LDK PT veiklos 2019 metais planas ir suteikti LDK PT atstovo įgaliojimai.

Šią savaitę Šveicarijoje vykstančiame prestižiniame susitikime Davose Lietuvai atstovauja vienintelis verslo atstovas – „CUJO AI“ kibernetinio saugumo sprendimus kuriančios kompanijos įkūrėjas Einaras von Gravrock. Jis pabrėžia, jog Pasaulio ekonomikos forumo suvažiavime didelis dėmesys skiriamas kibernetinio saugumo ir privatumo klausimams aptarti. Šių metų Pasaulio ekonomikos forumo tema: „Globalizacija 4.0: pasaulinės architektūros formavimas ketvirtosios pramonės revoliucijos amžiuje“.

Einaras von Gravrock su LR Prezidente Dalia Grybauskaitė

Visas straipsnis čia: https://kaunas.kasvyksta.lt/2019/01/25/verslas/pasaulio-ekonomikos-forume-davose-apie-kibernetini-sauguma-pasisake-ir-kaune-veikiancios-bendroves-vadovas/

 

2019 01 26 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko iškilmingas naujametinis labdaros pokylis. LDK ponų tarybos  pakviesti, atvyko LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai, vakaro partneriai, rėmėjai, kviestiniai svečiai. Visus susirinkusius pasveikino LDK ponų tarybos kancleris p. Artūras Giedraitis. Buvo pristatytos organizacijos, kurių vadovai ar nariai atvyko iš visos Lietuvos:

LDK ponų taryba,
LDK atminties rūmai,
Lietuvos šaulių sąjunga,
Lietuvos atsargos karininkų sąjunga,
Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas (garbės vadovas p. Ričardas Algimantas Kliučinskas),
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija,
LDK kilmingųjų palikuonių bendrija
Afganistano karo veteranų asociacija (pirm. p. Algimantas Razbadauskas),
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga,
Panevėžio apskrities bajorų organizacija (vado pav. p. Steponas Kubeckas),
Kauno apskrities bajorų draugija (dabartinio vado pav. p. Kristina Giedraitienė ir buvęs draugijos ilgametis vadas, Kauno m. ceremonmeisteris p. Kęstutis  Ignatavičius),
Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas p. Antanas Sirtautas),

Šventės dalyvius palaimino Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas brolis, kunigas dr. Paulius Saulius Bytautas.

Šventės vedantysis p. Vilius Kaminskas publiką supažindino su koncertinės programos atlikėjais - jaunaisiais vakaro solistais  - Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos prof. Sabinos Martinaitytės ir prof. Audronės Eitmanavičiūtės studentais, tarptautinių konkursų laureatais Aizhan Sultanova (Kazachstanas – Lietuva), Bingnan Xu (Kinija-Lietuva), Monika Jatužaite, Vita Džiulna ir  pianiste Živile Kudirkaite, kurių nuostabiai atliekami muzikiniai kūriniai sužavėjo visus. Kiekvieną solo-  ir atpažįstamas operečių arijas, ir rečiau skambančias melodijas - lydėjo ovacijos.

Vakaro svečiai įdėmiai klausėsi Lietuvos kartografų draugijos valdybos nario, Kauno kolegijos lektoriaus p. Valdo Urbanavičiaus žemėlapių parodos Kauno Karininkų Ramovėje „Lietuvos  sienos: praeitis ir dabartis“ apžvalgos.

 LDK atminties rūmų vadovas p. Danielius Vervečka, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojai p. Raimundas Charževskis, prof. Arvydas Palevičius, p. Artūras Giedraitis, kancleris p. Zigmantas Katinas, valdybos narė p. Irma Randakevičienė, p. Vidas Čereškevičius, p.Kęstutis Ignatavičius, kun. Saulius Paulius Bytautas  iškilmingai įteikė naujiems nariams Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus, LDK kilmingųjų palikuonių vardinius ženklus-insignijas.

Šventinio labdaros vakaro garbės svečias - mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habil. m. dr. ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis tarė sveikinimo žodį ir įteikė organizatoriams dovanas: knygą „ Lietuvos valstybės atkūrimo procesas“ ir čia pat pasirašytą originalaus dydžio 2017 m. jo atrasto Vokietijoje Lietuvos Tarybos 1918 m. Vasario 16 d. Nutarimo dėl Lietuvos  Nepriklausomybės paskelbimo originalo kopiją. Šios dovanos prof. Liudo Mažylio ir renginio organizatorių bendru sutarimu buvo skirtos  labdaros aukcionui. Renginio dalyviai itin aktyviai varžėsi dėl šių vertingų prizų, o gautos lėšos gausiai papildė labdaros-paramos fondą. Pasak aukciono laimėtojų- p. Odetos ir p. Modesto Vaitiekūnų, šios dovanos reikšmingai papildys renkamą vertingų dokumentų kolekciją. LDK ponų tarybos kancleris p. Artūras Giedraitis ir LDK atminties rūmų vadovas p. Danielius Vervečka  įteikė profesoriui Liudui Mažyliui insigninius ženklus ir dokumentų, saugomu Lietuvos ir Vokietijos archyvuose, kopijas. Tai 1918 metų tarptautinis Lietuvos Tarybos susirašinėjimas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Labdaros loterijos, kurią organizavo LDK KPB valdybos narė p. Kristina Giedraitienė, metu buvo laimėta puikių, vertingų prizų – knygų, meno albumų, dailių kalendorių, paveikslų, keramikos ir stiklo dirbinių, net tautinis kostiumas (!) kuriuos paaukojo gausus būrys geradarių, taip pat renginio rėmėjai Kauno „Parko galerija“, Pažaislio vienuolyno ansamblyje įsikūrę svetingumo namai „Monte Pacis“.

Visus prizų steigėjus galite rasti čia

Šių metų labdaros loterijos lėšos (3200 eurų), kurios paaukotos  intriguojančio aukciono ir loterijos bilietų platinimo metu, bus skiriamos Kauno „Arkos“ bendruomenei. Į šventinį vakarą pakviesti maloniai atvyko šios bendruomenės nariai – p. Monika Giršaitė, p. Ingrida Vitkauskienė, globotiniai Rosita ir Renatas. Padėkoję labdaros vakaro dalyviams už dosnumą ir geranoriškumą, papasakojo apie savo veiklą, pakvietė apsilankyti ir susipažinti jų bendruomenės namuose. Išvydome jautrų filmą, apie bičiulių kasdieną, šventes, svajones ir rūpesčius...

Visiems renginio dalyviams teko ir suvenyrai - „Arkos“  bendruomenės auklėtinių rankomis kurtos simbolinės dovanėlės – dailios žvakės. Tegu jų šildanti liepsna jungia visų mūsų kasdieną, kviečia gerumui, suburia prasmingiems darbams ir nuoširdžioms šventėms.

Apie mus rašo:
Naujienų portalas LRT.LT  https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/243465/l-mazylio-knyga-ir-nepriklausomybes-akto-kopija-aukcione-parduota-uz-1010-euru
Naujienų portalas ELTA   http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/181762
Naujienų portalas VORUTA.LT   http://www.voruta.lt/l-mazylio-knyga-ir-nepriklausomybes-akto-kopija-aukcione-parduota-uz-1010-euru/
N
aujienų portalas  KLEVUALEJA.LT  http://www.klevualeja.lt/2019/02/04/prof-habil-dr-l-mazylio-knyga-ir-nepriklausomybes-akto-kopija-aukcione-parduota-uz-1010-euru/#more-13900