Untitled Document

siena

Laikas gyvena knygose

 

2021 05 07 d., Kaune, įvyko jau 27-oji  knygos šventė „Laikas gyvena knygose“, skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui.

XXVII Knygos mėgėjų draugija yra bibliofilinė visuomeninė organizacija, kurią 1930 m. Kaune įkūrė būrys Kauno intelektualų, o draugijos veikloje aktyviai dalyvavo  dailėtyrininkas, muziejininkas ir bibliofilas prof. Paulius Galaunė, karo istorikas, publicistas, knygotyrininkas pulk. Vytautas Steponaitis, kultūrologė Marija Mašiotaitė – Urbšienė, mokslo ir kultūros veikėjai - Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, rašytojai Juozas Tumas Vaižgantas ir Aleksandras Puida, politikai ir visuomenininkai - Mykolas Šleževičius, Petras Klimas, Magdalena Avietėnaitė ir kt. Draugija rūpinosi lietuviškos knygos kultūra, jos estetine išvaizda, skaityba, išjudino visuomenę, leidėjus, dailininkus rengiant ir leidžiant aukšto meninio lygio knygas.  

Draugijos gyvavimo 90-mečiui pažymėti skirtoje šventėje Kaune buvo perskaityti J. E. LR Prezidento, draugijos Garbės nario Gitano Nausėdos, europarlamentaro, draugijos nario prof. Liudo Mažylio,  savivaldybių, kūrybinių organizacijų atstovų sveikinimai. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėjas Sigitas Šliažas įteikė LR Kultūros ministro padėkas nusipelniusiems draugijos nariams.

Istorinę LDK atmintį puoselėjančių organizacijų atstovas Artūras Giedraitis pasveikino Draugijos narius ir šventės svečius bei  įteikė apdovanojimus: LDK atminties rūmų įsteigtu medaliu už svarų indėlį, puoselėjant Lietuvos istorinį paveldą ir kultūrą, apdovanota XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė, o LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva  išleistu proginiu medaliu pergalės Polocko mūšyje 500-osioms metinėms atminti apdovanotas XXVII KMD valdybos narys, Pasaulio lietuvių centro vadovas Valdas Kubilius.

XXVII knygos mėgėjų draugija išleido apie 30 įvairių leidinių, surengė 5 tarptautines konferencijos: Šveicarijoje, Ciuriche, Kaliningrade (Karaliaučiaus) krašte, Sankt – Peterburge, Lenkijoje (Punske), Kaune. Šventės metu veikė atkurtosios draugijos narių ekslibrisų, išleistų leidinių paroda, vyko virtualių parodų pristatymai.

  

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
  • Komentarų nerasta