Untitled Document

siena

Apie mus

 

"Gerai žinomas faktas, kad XIII amžiuje Lietuvos istorijos šaltiniai mini daug kunigaikščių.

Jei surinktume visus XIII amžiuje vardais suminėtus lietuvius, galėtume suskaičiuoti 75 Lietuvos valdančiajam elitui priskirtinus asmenis, prie jų dar galima pridėti 40 jotvingių, kelis kitų Lietuvos įtakoje buvusių baltų genčių atstovus. Beveik visus juos galima būtų pavadinti kunigaikščiais.

Didžiausių kunigaikščių grupių paminėjimai išsimėto po visą XIII amžių ir kartu paneigia mitą, esą Mindaugas kūręs valstybę, naikindamas smulkius kunigaikščius. Smulkių kunigaikščių sluoksnį Mindaugo laikais dar per anksti laidoti. Kur ir kada dingo XIII a. lietuvių kunigaikščiai?" - Tomas Baranauskas.

Apie tai pasakojama šiame filme


Lietuvos žemėlapiai amžių bėgyje

pilys"


 

 

 

 

 Bendradarbiaujame su:

 

LDK KPB ir LDK KS valdybų sprendimu sudarėme bendradarbiavimo sutartį ir yra rengiamas bendros jungtinės veiklos planas.