Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

2018-02-10 Šakių raj. Lekėčiuose vyko penktasis pėsčiųjų žygis „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“, kuris buvo skirtas Lietuvos laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos vadui aviacijos majorui Zigmui Drungai-Mykolui Jonui (1945-1946 m.) atminti“.

Kelios nuotraukos iš renginio.
Raimundas Kaminskas

2017 m. rugpjūčio 19 d. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija.

Nuo JKRO įkūrimo tuoj bus  530 metų. Todėl yra natūralu, kad į Kražius, į Ordino buvusią sostinę, šį šeštadienį buvo susirinkę ordiniečiai iš visos Lietuvos. Iškilmingos šv.Mišios istorinėje bažnyčioje, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, uniformuotų narių eisena miestelio gatvėmis ne tik pagyvino Kražių kasdienybę. Senasis ordinas  pasipildė naujais nariais, iškilmingai prisiekusiais šventovėje. Tai Gintautas Andrišėnas, Vida Brazauskienė, Virginijus Povilūnas bei Juozas Slabada.  Šv. Krikšto sakramentas buvo suteiktas JKRO magistro Artūro Ruko Daujočio sūnui Žygimantui Jonui (2011 g.), kurio krikšto tėveliai buvo JKRO kancleris kun. br. Saulius Bytautas OFM bei bajoraitė Inesa Samulytė.

 Dalis JKRO narių  pasirašė po prašymo tekstu, kad  kankiniui kun. Stanislovui Pijui Rimkui (1912- 1942) būtų pradėta Beatifikacijos byla.

Read More: Jotvingių kryžiaus riterių ordino narių iškilminga inauguracija

Jei norite tapti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariu, atsisiųskite ir užpildykite prašymus bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti.

Atsisiųsti prašymus  ir anketą  

KPB liudijimas

 

Užpildę prašymus susisiekite su mumis:

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, tel. +370 620 99 588 arba
+370 686 04 624. Mokesčius galima susimokėti atėjus arba pervedant banku.

 

Visus mokesčius galima sumokėti pavedimu, užrašant "LDK KPB pirminis stojamasis ir (arba) nario mokestis"

Atsiskaitomoji sąskaita : SEB bankas LT437044060007876403
Banko kodas 70440

Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisija nagrinėja šeimų, giminių ženklus (herbus), sąryšį su šeimos, giminės istorija ir juos tvirtina. Išduodamas Herbo liudijimas

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrija“ (toliau LDK KPB) – institucija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonis, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilmės šaknimis, genealogijos, heraldikos paveldu, skiepyti jaunajai kartai, šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti LDK KPB narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK KPB turi savo vėliavas, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2. LDK KPB teisinė forma – asociacija.
1.3 LDK KPB veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4. LDK KPB steigiama neribotam laikui. LDK KPB turi teisę gauti paramą.

Read More: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos ĮSTATAI