Untitled Document

siena

 

2023 09 29 d. Vilniuje, meno galerijos „Kunstkamera“ patalpose įvyko LDK istorinės atminties organizacijų nario Virgilijaus Norvaišos meno kolekcijos albumo pristatymas ir paroda. Surinkti Prano Gailiaus (1928-2015), Lino Katino (1941-2020), Heinz-Hermann Jurczek (g. 1954), Romualdo Petrausko (1958-2021), Arvydo Stanislavo Každailio (g. 1939) darbai. Albumo sudarytoja Jolanta Lebednykienė. Kolekciją aptarė albumo teksto autoriai akademikas Antanas Andrijauskas, prof. dr. Raminta Jurėnaitė, Kristina Liepinaitė, dr. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, dr. Ramutė Rachlevičiūtė ir kt.

Ženklią vietą rinkinyje užima dailininko, grafiko Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Garbės nario, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus (1999) ir Komandoro kryžiaus (2023) kavalieriaus darbai. Gausus meno žinovų ir mylėtojų būrys, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino atstovai sveikino Virgilijų Norvaišą, jo žmoną Daivą ir dukrą Elviną, surinkus gausią ir vertingą kolekciją.

  

Komentaras (0) Peržiūros: 330

 

kazdailis

2023 07 06 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje garbingu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi už indėlį į Lietuvos heraldiką, už aukšto meniškumo ir profesionalumo heraldikos objektus, už modernios Lietuvos heraldikos mokyklos sukūrimą ir puoselėjimą apdovanotas dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius Arvydas Stanislavas KAŽDAILIS.

Nuoširdžiai sveikiname Arvydą Každailį - Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, aktyvų LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų narį, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narį, Lietuvos heraldikos komisijos narį.

Komentaras (0) Peržiūros: 313

 

2023 m. vasario 23 d., Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose visuomenei pristatyta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) sumanyta ir išleista kolektyvinė monografija  „Signatarų genealogijos : 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai.“ Ruošiant leidinį, bendradarbiauta su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ (vadovas Valdas Kubilius) ir spaustuve UAB "Petro ofsetas". Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Knyga išleista išskirtinai  aukotojų lėšomis. Tarpe rėmėjų ir VšĮ LDK atminties rūmai, asociacija Šv. Adalberto – LDK – riterių ordinas, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija bei šių organizacijų nariai.

Į iškilmingą šventę atvyko knygos tekstų autoriai, Signatarų giminių palikuonys, visuomenininkai, Lietuvos archyvų, muziejų, valstybinių institucijų atstovai,  LNM Signatarų namų moksliniai darbuotojai, knygos rėmėjai – visi, padėję išleisti šią unikalią savo turiniu knygą.

Renginį moderavo Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvaras dr. Valdas Selenis, sveikinimo žodį gausiai susirinkusiems svečiams tarė knygos įvadinio teksto autorius, Europos Parlamento narys Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. Liudas Mažylis, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis, p. Nijolė Petrulytė – Štriupkuvienė, LGHD vadovė Kristina Giedraitienė, LGHD nariai Sigita Gasparavičienė, Vidimantas Kučas, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, gydytoja Vilma Daugėlienė, skulptorius Saulius Kriščiukaitis.

Kaip teigia asociacijos „Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija“ vadovė Kristina Giedraitienė: „Monografijoje pateikiami  kiekvieno signataro genealogijos apžvalginiai straipsniai su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis, kurios saugomos ne tik Lietuvos archyvuose, muziejuose, bet ir signatarų giminių rinkiniuose, tad dauguma jų publikuojamos pirmą kartą. Remiantis  archyviniais dokumentais, sudarytos išsamios signatarų genealoginės schemos. Metrikinių dokumentų kopijos iš lotynų, lenkų, rusų ir kt. kalbų išverstos į lietuvių kalbą, knygoje pateikiamos vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės“.

Tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. Iki šiol mokslinėse monografijose ir straipsniuose, paprastai, buvo aprašoma signatarų veikla, mažai paliečiant jų genealogijas, o neretai pateikiant ir klaidingus jų šeimų istorijos faktus.

Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo ir medžiagą knygai visuomeniniais pagrindais surinko penkiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų :  [Vladislovas Jonikas], Vidimantas Kučas, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Ramunė Junkienė, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, Vytenis Bagdonas, Aidas Baškys, Remigijus Bimba, Irena Makauskytė, Remigijus Gulbinas, Rūta Bukauskaitė, Lana Donets-Florey Mahoney, Laimonas Gryva.

2023 m. vasario 23-26 dienomis vyko knygos pristatymas Vilniaus knygų mugėje, 2023 m. kovo 3 d. - istorinėje LR Prezidentūroje Kaune. Metų eigoje, leidinį numatoma pristatyti renginių metu visoje Lietuvoje.

Tikimasi, kad ši knyga turės ne tik edukacinę funkciją gilinti visuomenės istorinį pažinimą, ugdyti patriotiškumą, bet ir paskatins daugelį žmonių pasidomėti savo kilme, savo protėviais.

https://tevzib.com/lt/naujas-leidinys-apie-lietuvos-signatarus/

  

Informaciją parengė

Artūras Giedraitis

Komentaras (0) Peržiūros: 593

 

2022 metų Šakių rajono savivaldybės „Aitvaro” apdovanojimas įteiktas už Melno taikos sutarties 600 m. jubiliejaus įamžinimą.  

Sveikiname su šiuo garbingu apdovanojimu visus prisidėjusius prie monumento statybos.

2023-02-16 d. jau 26-ąjį kartą vyko tradicija tapęs Šakių rajono savivaldybės įsteigtų „Aitvaro” apdovanojimų už metinę kultūrinę veiklą įteikimas. Kasmet apdovanojimai teikiami šešiems nominantams.

Džiugu, kad Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino (vadovas Artūras Giedraitis) inicijuota ir kitų istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų paremta idėja įamžinti reikšmingą Lietuvos Valdovo Vytauto Didžiojo politinį pasiekimą tarpvalstybiniuose santykiuose - Melno taikos sutartį, amžininkų vadinta amžinaja taika, sudarytą 1422 m. rugsėjo 27 d.,  visų geradarių dėka buvo įgyvendinta ir 2022-09-30 d. monumentas atidengtas Sūduvos krašte, Sudargo miestelyje, Šakių raj. 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 477

 

Išleista nauja Czeslaw Malewski knyga   "Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku", 2 tomas, kuriame surinkta informacija apie  Švenčionių ir Trakų regionuose XIX amžiuje gyvenusias bajorų gimines. Knygos leidybą rėmė Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos institutas, tiražas  150 vnt.Autorius yra Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK atminties rūmų ,LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos bei Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys.

Autorius turi apie 20 vnt. knygų. Leidinio kaina 50 €.
Minimas leidinys Lietuvoje nebus platinamas ir bibliotekos jo negaus.Visas jos tiražas lieka Lenkijoje. Manome, kad jį vertėtų turėti tiems kurie domisi genealogijomis.
Rezervacija leidinio tel.nr. 8 - 686 - 52268

 
 
11v
Komentaras (0) Peržiūros: 403