Untitled Document

siena

Organizuojamas jungtinis LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų renginys

Šventė prasidės 2018 metų sausio 7 dieną, 12 val. Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, Papilio g. 9.
14 val. šventė tęsis  restorane „Miesto sodas“, Laisvės al. 93, Kaunas

Programoje numatoma:

-Šv. Mišios  Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.
-LDK istorinį paveldą puoselėjančių organizacijų naujų narių iškilmingas inauguravimas .
-Nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.

Ceremonijos metu  gros VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai, (vadovas Vidmantas Lunius), garbės sargyboje stovės LDK atminties rūmų  šarvuotų riterių klubo „Antikos karys“ riteriai.

-Šventiniai pietūs ir programa restorane „Miesto sodas“
-Kazio Strazdausko ir smuikininkės Lijanos Žiedelytės poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“.
-Paramos loterija, kurios metu visos surinktos lėšos bus skirtos Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Loterijos bilieto kaina tik 5,-EUR. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Vieno loterijos bilieto vertė jau įskaičiuota į šventės dalyvio mokestį. (Labdaros akciją organizuoja Kristina Giedraitienė).
-Nuoširdus bendravimas prie vaišių stalo, šokiai, gros ansamblis „Klėtis“, dainų  atlikėja Violeta Vasiliauskienė .

Dalyvio mokestis 40,-EUR. KVIETIMAS

Komentaras (0) Peržiūros: 10

G E R B I A M I      L D K    K I L M I N G I E J I ,

      ŠI  INFORMACIJA  SKIRTA  VISIEMS  LIETUVOJE  IR  UŽSIENYJE GYVENANTIEMS  LDK  KILMINGIESIEMS.

      2018-aisiais pradedame ruošti visų Lietuvoje gyvenusių kilmingų giminių enciklopedinį žinyną. Leidinio tikslas – susisteminti visas LDK laikais dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusias kilmingas gimines, pateikti glaustą informaciją apie jų palikuonis mūsų dienomis.
     Jau nuo šiandien kviečiame visus paruošti glaustą savo giminės aprašymą ir perduoti jį leidėjams. Leidėjai gali parašyti Jūsų giminės istoriją, jei pateiksite atitinkamos informacijos apie ją.

     GIMINĖS APRAŠYME TURĖTŲ  BŪTI :

-          Trumpa giminės istorija, protėvių nuopelnai;
-          Giminės palikuonys mūsų laikais ( jų vardai, pavardės, pasiekimai, nuopelnai ir pan., - Jūsų pačių nuožiūra);
-          Giminės (giminių) herbai su pavadinimais

Jei kas pageidautų, gali į leidinį dėti savo giminės medį ar giminių nuotraukas (senovines, šiuolaikines).

Skaityti daugiau Komentaras (2) Peržiūros: 521

 skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

2017-11-14 Kauno raj.  Raudondvario pilyje įvyko  konferencija “Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais”, kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms... - skelbia Lietuvos žydų litvakų bendruomenė

 

Komentaras (0) Peržiūros: 50

LDK istorinės atminties organizacijų iniaciatyva 2017 metais išleisti sidabruoti ir numeruoti TADO KOSCIUŠKOS VARDO GARBĖS APDOVANOJIMAI.

Dėl apdovanojimo tvarkos ir sąlygų kreiptis į LDK Atminties rūmų vadovą Danielių Vervečką tel. 8 686 04 624.

Medalio sertifikatas

Komentaras (0) Peržiūros: 597

Išleistas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr.1. Žurnalo apimtis 120  psl., kaina 16 eurų.  Užsakius bus atsiųstas paštu. Platinamas bus tik per  draugiją. Norintys įsigyti, kreiptis į LDK Atminties rūmų direktorių Danielių Vervečką, tel. 8 686 04 624

Žurnalą galima bus nusipirkti ir Vilniuje, LGHD ir LDK Atminties rūmų renginiuose.

 zurnalas1 virseliai

 KLAIDŲ ATITAISYMAS
Apgailestaujame, kad žurnalo "GENEALOGIJA IR HERALDIKA" (2017, nr.1) 89-90 psl. sumaišyti vietomis Dilevičiaus-Taminsko, Stankūno-Šemetos, Šemetos-Šimkavičiaus, Šimkavičiaus-Stankūno herbai, be to, yra korektūros klaida PALEVIČIAUS pavardėje. Labai atsiprašome. Kai išleisime kitą žurnalo numerį, iš naujo atspausdinsime herbams skirtus puslapius, o kol kas juos pateikiame mūsų tinklalapyje.
Leidėjai

Komentaras (0) Peržiūros: 682