Untitled Document

siena

Kontaktai

 

Organizacija, pareigos
Vardas, pavardė
El. paštas
Telefonai
LDK Atminties rūmų direktorius


Danielius Vervečka


danielius.verveckakilmingieji.lt

+370 686 04 624

LDK KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos kancleris Zigmantas Katinas zigmantas.katinaskilmingieji.lt +370 646 99 999
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas Prof. Habil. Dr. Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204 
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas Artūras Giedraitis arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610 
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduojas  Raimundas Charževskis  raimundas.charzevskiskilmingieji.lt  +370 655 56 231
Valdybos narys Juozas Antanaitis juozas.antanaitiskilmingieji.lt  
Valdybos narė  Kristina Giedraitienė  kristina.giedraitienekilmingieji.lt   
Valdybos narė Ina Deren ina.derenkilmingieji.lt  
Valdybos narys Petras Piekus petras.piekuskilmingieji.lt  
Valdybos narys Mindaugas Sadauskas mindaugas.sadauskaskilmingieji.lt  
Valdybos narys Virgilijus Norvaiša virgilijus.norvaisakilmingieji.lt  
Valdybos narys Vidas Čereškevičius vidas.cereskeviciuskilmingieji.lt  
Valdybos narė Irma Randakevičienė irma.randakevicienekilmingieji.lt  
 

ŠV. ADALBERTO – LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS RITERIŲ ORDINO VADOVYBĖ

Ordino ir Kapitulos vadovas Artūras Giedraitis arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610
 

Kapitulos nariai 2021-2026 m.

 
Pareigos Vardas Pavardė El. paštas Telefonas
1. Pirmasis vadovo pavaduotojas, heroldas Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
2. Antrasis vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Raimundas Charževskis raimundas.charzevskiskilmingieji.lt +370 655 56 231
3. Kancleris Prof. habil. dr.  Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204
4. Vyr. vėliavininkas, iždininkas Vaidas Morkevičius vaidas.morkeviciuskilmingieji.lt +370 606 04 400
5. Atstovas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Zigmantas Katinas zigmantas.katinaskilmingieji.lt +370 646 99 999
6. Narys Juozas Antanaitis juozas.antanaitiskilmingieji.lt +370 670 70256
7. Narys Antanas Sirtautas antanas.sirtautaskilmingieji.lt +370 698 03 257
8. Narys kun. teol. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM saulius.bytautaskilmingieji.lt +370 682 60227
 
Aukščiausiasis Riterijos Dvasinis ganytojas, LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas stanislovas.krumpliauskaskilmingieji.lt +370 682 12 388
 

  PONŲ TARYBOS VADOVYBĖ

 Pareigos  Vardas, Pavardė El. paštas  Telefonas 

LDK PT Kancleris, įgaliotasis PT ir valdybos atstovas, administracijos vadovas

Artūras Giedraitis  arturas.giedraitiskilmingieji.lt +370 687 81 610 

LDK PT Vicekancleris

 Artūras Rukas Daujotis

arturas.rukas.daujotiskilmingieji.lt

+370 650 12 521  
LDK PT kuruoja santykius su užsieniu  Arvydas Palevičius arvydas.paleviciuskilmingieji.lt +370 618 42 204 
LDK PT kuruoja bendruosius reikalus Vilniaus regione  Edmund Volochovič edmund.volochovickilmingieji.lt +370 699 16 581
LDK PT kuruoja bendruosius reikalus

 Raimundas Charževskis

raimundas.charzevskiskilmingieji.lt

+370 655 56 231

LDK PT kuruoja kultūros reikalus Kristina Giedraitienė kristina.giedraitienekilmingieji.lt +370 610 13 627
LDK PT Iždininkė  Vilija Grigalevičienė vilija.grigalevicienekilmingieji.lt +370 620 72393
LDK PT Vyr. vėliavininkas  Paulius Stanišauskas paulius.stanisauskaskilmingieji.lt +370 686 82 818 
 LDK PT Vėliavininkas  Romualdas Liudvikas Jakubonis romualdas.jakuboniskilmingieji.lt +370 647 30 913
LDK PT Apdovanojimų teikimo komisijos pirmininkas  Danielius Vervečka danielius.verveckakilmingieji.lt +370 686 04 624
LDK PT Kapelionas Saulius Paulius Bytautas saulius.bytautaskilmingieji.lt +370 682 60 227