Untitled Document

siena

 

Jo Karališka Aukštybė Princas Davidas Bagrationis-Mukhranelis (H.R.H. Davit Bagration Mukhran Batoni), kuris yra  Sakartvelo ( Gruzijos)Erelio ir Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Besiūlės Tunikos ordino (angl. The Order of the Eagle of Georgia and the Seamless Tunic of Our Lord Jesus Christ) Didysis Magistras sutiko priimti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų (vadovas Danielius Vervečka) įsteigtą (apdovanojimo idėjos autorius Grafas Anton von Gravrock) bei LDK ponų tarybos vardu teikiamą Lietuvos globėjo Šv. Jurgio apdovanojimą. Už puoselėjamą Sakartvelo (Gruzijos) ir Lietuvos kilmingųjų organizacijų bendradarbiavimą Jo Karališkai Aukštybei Princui Davidui Bagrationi-Mukhraneli įteiktas  Šv. Jurgio ordino  Didysis kryžius su žvaigžde (1 laipsnis).

Dekretas 14 su parašjpg

Davit Bagrationi

 

2021-05-28 d. Pajuostyje (Panevėžio raj.), LK mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono teritorijoje atidengta skulptūra „Kardas-Milžinas“(aut. dizaineris Vilius Puronas). Kardo ilgis apie 8,5 m., svoris apie 350 kg. Ant 4 galingų stulpų kardas iškeltas į beveik 5 m. aukštį, stovi ant kalvos, šalia Nevėžio upės. Ši meninė kompozicija simbolizuoja husarų tvirtybę ir jėgą. Kardo geležtėje išgraviruotas Lietuvos kilmingųjų karinis devizas: „Adversitate Etiem Gloriosi“-„Kovojantiems garbė“. Laikymo konstrukcijoje Karaliaus Mindaugo husarų bataliono devizas: „Viešpatie, padėk mums-Tėvynės laisvę ir garbę ginam“. Šį kūrinį husarams dovanojo Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordinas (vadovas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos vicekancleris Artūras Rukas-Daujotis).

   

 

2020-07-18, Renavo dvare (Mažeikių r.), vyko iškilmingas Žemaičių Bajorų Draugijos (toliau ŽBD) 25-mečio minėjimas. Gavę kvietimus, šventėje dalyvavo Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino, LDK atminties rūmų, LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Kauno, Panevėžio, Šiaulių bajorijos atstovai. Šventė prasidėjo iškilminga eisena prie dvaro pagrindinio pastato, iššautos 3 patrankų salvės. Rūmuose papasakota apie dvaro istoriją, salėje vyko iškilminga naujų ŽBD narių inauguracija, buvo įteikti bajorystės pripažinimo aktai ir Garbės bajoro ženklai. Vyko koncertas, šoko senųjų šokių atlikėjai. Pasisakė ŽBD Vadas p. Stasys Kasparavičius, ŽBD Kanclerė p. Stasė Jokšienė, ŽBD legitimacijos komisijos pirmininkas p. Zigmantas Goštautas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų vadovas p. Danielius Vervečka,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos kancleris p. Artūras Giedraitis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos vado pavaduotojas p. Raimundas Charževskis sveikino visus ŽBD narius jubiliejaus proga, džiaugėsi ŽBD Tarybos narių 2020-07-01 vienbalsiai priimtu sprendimu jungtis į LDK ponų tarybos veiklą ir deleguotiems atstovams p. Stasiui Kasparavičiui, p. Stasei Jokšienei ir p. Zigmantui Goštautui įteikė LDK ponų tarybos narių liudijimus bei apdovanojo LDK atminties rūmų įsteigtais medaliais už indėlį, puoselėjant LDK istorinį atminimą. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vardu p. Artūras Giedraitis ŽBD vadovybei įteikė knygą „Dubičių koplytstulpiai“ (aut. A. Palevičius, G. Patackas), prisiminė istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų iniciatyva ir lėšomis Dubičiuose (Varėnos raj.) 2019 metais pastatytą skulptūrą istorinėms datoms atminti, pabrėždamas, kad istorinius įvykius primenančių ženklų Lietuvoje vis dar trūksta.

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas p. Egidijus Matulevičius ir organizacijos atstovai tarė sveikinimo žodį ir įteikė dovanas ŽBD vadovybei. Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) pirmininkės pavaduotoja p. Kristina Giedraitienė perskaitė ir įteikė sveikinimą ŽBD nariams jubiliejaus proga, informavo apie baigiamą statyti Partizanų atminimo memorialą Kryžkalnyje, paragino ką nors žinančius apie giminaičius partizanus informuoti NOKT vadovybę, kad deramai būtų įamžintas visų  kovotojų atminimas. Šventė tęsėsi visiems nuoširdžiai bendraujant Renavo dvaro salėse.

  

 

2020 06 10 d. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) kasmetinis IV Seimas (toliau – Seimas). Seimas vyko nuotoliniu būdu, balsuojant el. paštu.

IV LDK PT  SEIME:

1. Patvirtinta IV Seimo dienotvarkė, išrinkti Seimo pirmininkas ir sekretorius.

2. Patvirtinta LDK PT 2019 metų veiklos ataskaita.

3. Patvirtinta LDK PT 2019 metų finansinė atskaitomybė ir ūkinės veiklos ataskaita.

4. Patvirtinta LDK PT Revizijos komisijos ataskaita.

5. Nutarta koreguoti ir papildyti LDK PT įstatus.

6. Priimti nutarimai narystės klausimais.

 

2019 12 27 m., Vilniuje, už indėlį į Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narei, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkei, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio valdybos narei, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narei, aktyviai visuomenininkei p. Angelė Jakavonytei įteiktas Tado Kosciuškos vardo garbės apdovanojimas, įsteigtas 2017 metais LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva, minint  generolo Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Viena iš apdovanojimo steigėjų yra LDK ponų taryba.