Untitled Document

siena

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos, įm.kodas 304751150 (toliau LDK PT), Valdyba kviečia  LDK PT narių visuotinį susirinkimą-Seimą.

2019 09 29 d., sekmadienį, 13:00 val.

Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno patalpose, Papilio g. 9, Kaunas

 

Siūloma darbotvarkė:

 

13:00-13:15  Susirinkimo dalyvių registracija, pasiūlymai dėl dienotvarkės ir jos tvirtinimas.

13:15-13:20  LDK PT aktualijos: kas nuveikta, artimiausi planai. Pristato A. Giedraitis.

13:20-14:20  LDK PT  veiklos  kryptys ir planai 2019-2020 metams, preliminarus biudžetas, LDK PT finansavimo politika. Bendra diskusija, pasiūlymai.

14:20-15:00 Kiti klausimai (paklausimai, pasiūlymai, pasisakymai).

Pietūs

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, siūlyti konkrečius darbus, renginius ir pan.

LDK PT narys turi teisę suteikti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam nariui, kuris atstovautų jo balsą seime.

 

2018 08 06  Vilniuje įvyko susitikimas su Bavarijos (Vokietija) kilmingųjų delegacija. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos, numatyta plėtoti ryšius su kitų Europos valstybių kilmingaisiais.  

Nuotraukoje iš kairės: Mindaugas Staškevičius, Domonique Freifrau von Herzogenberg, Dorothea Freifrau von der Heydte, Elisabeth Freifrau von Lichtenstern, Karl Ludwig Freiherr von Lichtenstern, Grafas Anton von Gravrock, Franz Josef Freiherr von der Heydte

2018 05 20 Varšuvoje vyko Lenkijos kilmingųjų organizacijos Związek Szlachty Polskiej posėdis, kuriame dalyvavo LDK kilmingųjų susivienijmo nariai Czesław Malewski  ir grafas Anton von Gravrock. Su Lenkijos organizacijos vadovybe ir nariais aptartas tolimesnis bendradarbiavimas tarp abiejų organizacijų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos valdybos vadovas grafas Anton von Gravrock pakvietė Związek Szlachty Polskiej atstovus dalyvauti LDK ponų tarybos organizuojamame renginyje 2018 07 15  Raudondvario pilyje.

Po posėdžio vyko filmo apie 1863 metų sukilimą, "Oblicza Naszej i Waszej Wolności", rež. Edyta Maksimovič, perziūra. Šio filmo kūrime dalyvavo ir Lenkijos organizacijos konsultantas genealogijos ir heraldikos klausymais, KS narys Czesław Malewski. Po posėdžio ivyko iškilminga vakarienė.
Straipsnis apie susitikimą su Lietuvos atstovais lenkų kalba:  
http://szlachta.waw.pl/oblicza-naszej-i-waszej-wolnosci/nggallery/slideshow

Nuotraukose : 

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock, ZSP Vadas Michał Korsak, tarybos narys Dariusz Karski .

Iš kairės: grafas Anton von Gravrock Varsuvos  ZSP skyriaus vadove Iwona Zawisza - Chrzanowska, ZSP Vadas  Michał Korsak, Czesław Malewski, ŽSP  tarybos nariai Dariusz Karski, Tadeusz Łaguna.
 

 

Tarp laureatų herbo "Rudnica" Lietuvos bajoras Žilvinas Radavičius

Sausio 15 dieną Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasveikino ir apdovanojo sostinės puošimo konkurso „Kalėdinis Vilnius“ laimėtojus. Šventiniu laikotarpiu (lapkričio 25 d. – sausio 6 d.) vilniečiai buvo kviečiami puošti ir fotografuoti savo aplinką.

Skaityti daugiau

 

Ponu taryba medium

2019 03 29-2019 04 02 d. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos (toliau LDK PT) Valdybos  sukviestas kasmetinis LDK PT II ataskaitinis Seimas (toliau – Seimas). Seimas vyko nuotoliniu būdu, balsuojant el. paštu. 

II LDK PT  SEIME:

  1. Patvirtinta II Seimo dienotvarkė.
  2. Patvirtinta LDK PT 2018 metų veiklos ataskaita.
  3. Patvirtinta LDK PT 2018 metų finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita bei finansinė atskaitomybė.
  4. Patvirtinta LDK PT Revizijos komisijos ataskaita.
  5. Patvirtintas LDK PT veiklos 2019 metais planas ir suteikti LDK PT atstovo įgaliojimai.