Untitled Document

siena

2017 08 13-14  Kaune, Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Dalyvavo ir KABD Vadas Andrius Krivickas. Svečiams papasakota apie Lietuvos Kilmingųjų organizacijų veiklą, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos  kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

I nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
II nuotrauka: iš kairės HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, SG Grafienė Violeta  Gravrock.
III nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
IV nuotrauka: iš kairės  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.HSH, Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.
V nuotrauka: iš kairės LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, KABD Vadas Andrius Krivickas,  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg, SG Grafas Anton von Gravrock.  

2017 m. rugpjūčio mėn. Palangoje vyko Šv. Adalberto - LDK riterių ordino damos Angelės Jarmalienės knygos „Amink išėjusius“ sutiktuvės.

2017 07 21 Lietuvoje  su draugišku vizitu lankėsi Vokietijoje gyvenantys  kilmingieji  Karl Anselm Fürst von Urach Graf
von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow.

Kaune įvyko susitikimas su LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD, Ponų Tarybos atstovais. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime.

Nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrock, Emilija Giedraitytė.

2017-05-21 Šv. Adalberto relikvijos jau Kaune.

     Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę.

Daugiau

2017-05-13 Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio "Trio de Vilna" (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius). Grafas Anton von Gravrock pranešė, kad šio renginio patronai yra kilmingųjų Herzog von Urach  Graf von Württemberg šeima.
      Įteikti Kilmės liudijimai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  ir  Kilmingųjų susivienijimo nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.
Vyko Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas, asmenų apdovanojimas už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą.
      Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio ir Lietuvos totorių kariai. Kavinėje - tradicinė simbolinė taurė, vaišės, muzika (grojo ansamblis "Du Vytai").

      Renginyje dalyvavę VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai bei kiti svečiai dosniai aukojo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Visos surinktos lėšos pervęstos į vienuolyno sąskaitą, o visiems aukojusiems seserys salezietės nuoširdžiai dėkoja.

Žiūrėti Stepono Kubecko nufilmuotą renginio medžiagą

Read More: 2017 m. kronika

2016-09-24 vyko lenktojo „husariškojo“ kardo kilmės, evoliucijos bei jo panaudojimo technikos rekonstrukcijos pristatymas. Paskaitos lektorius: Janusz Sieniawski („Szkoła krzyżowa”, Varšuva) kartu su sūnumis Bartosz ir Krzysztof ne tik papasakojo kardo atsiradimo ir šio ginklo evoliuciją, bet ir šios karo dvikovos meno rekonstrukcijos ypatumus. Sūnus demonstravo kovos būdus.

Fotografavo R.Bimba

Svečiai iš Lenkijos buvo apdovanoti LDK regaliniu ženklu. Pirmoje nuotraukoje iš dešinės į kairę: LDK Riterijos Kaštelionas-Heraldas Danielius Vervečka, Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas.

2016-09-17 Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas Šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ „LDK Atminties rūmai" direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais: Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.
Šaltinis: Kauno apskrities bajorų daugija

 

INIT TV reportažas

Reportažus apie šventę parengė LRT, INIT TV žurnalistai.
Popietę vienoje istorinių Kauno pastatų menių vyko Kristinos Savickytės-Giedraitienės knygos „Iš praeities versmės" pristatymas.

Read More: 2016 m.

2015-10-03 Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys - suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Buvo įteikti kilmės dokumentai, patvirtinti nauji herbai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos ir Kilmingųjų susivienijimo nariams, vyko Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos ceremonialas bei naujų riterių titulavimas, pasirašyta bedradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties rūmai), Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų organizacijų

Fotografavo A. Musteikienė, E.Matulevičius, R.Bimba
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą (1 val. 24 min)

2015-09-20 Agluonoje (Latvija) iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai.
Prieš kelis metus vykusiame paminklo konkurse, kuriame dalyvavo devyni Lietuvos ir Latvijos skulptoriai, geriausiu buvo pripažintas skulptoriaus Vidmanto Gylikio kartu su architektais Jonu Anuškevičiumi ir Vyteniu Izokaičiu parengtas paminklo projektas.

Atidaryme dalyvavo LDK istorinės atminties organizacijų atstovai

po mišių
kardinolai Degutis atidengta

Fotografavo Česlav Malevskis. Žiūrėti S. Kubecko filmuotą medžiagą

2015-01-17 įvyko koordinacinis organizacijų susitikimas. Dalyvavo:

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) taryba,
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS) nariai,
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB) nariai,
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'' atstovai, bei kiti svečiai

Read More: 2015 m.

2014-09-05 Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga įrengė memorialinę lentą, skirtą buvusiam muftijui (vyriausiajam musulmonų dvasininkui), humanistui, dr. Jokūbui Šinkevičiui. Lenta įtaisyta ant pastato, kuriame 1926 – 1944 m. veikė musulmonų aukščiausioji dvasinė valdyba – muftiatas, Aušros Vartų g. 7, Vilniuje.

2014-07-20 trys herbaoVilniaus Universitete vyko tradicinis šventinis renginys: Kilmės liudijimų ir LGHD nenominuotų herbų (šeimos ženklų) įteikimas LDK Kilmingųjų susivienijimo ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariams, pasirašytos KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS originalų įteikimas pasirašiusioms šalims. Nusipelniusiems asmenims buvo įteikti grafiko A.Každailio sukurti medaliai už indėlį į LDK kultūros ir istorijos paveldo puoselėjimą.
Po iškilmingos dalies VU kieme vyko šarvuotų riterių pasirodymas.
Šv. Jono krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už protėvius. Universiteto kavinėje svečiai vaišinosi vynu bei skaniais patiekalais. Žiūrėti filmo santrauką


2014-07-06 Valstybės dienos proga Biržuose atidengtas Salaspilio mūšį įamžinantis paminklas. Iškilmingą paminklo atidengimą lydėjo teatralizuota istorinė improvizacija ir senovinės patrankos šūviai.

Salaspilio mūšis įvyko 1605 m. rugsėjo 27 d. Tai didžiausias mūšis 1600–1611 m. kare su Švedija, kuri siekė užimti rytinį Baltijos jūros pakraštį, taip Baltijos jūrą paversdama savo vidaus ežeru. Didelėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pastangomis švedų invazija į tuometinę Livoniją (daugiausia dabartinė Latvijos teritorija) buvo sustabdyta. Salaspilio mūšyje Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, nugalėjo tris kartus didesnę Švedijos Karalystės kariuomenę, vadovaujamą Švedijos karaliaus Karolio IX.

embed video plugin powered by Union Development
Read More: 2014 m.

 

pirmas
antras
trečias
2013 m. balandžio 19 d. atidarytas tinklapis "LDK Atmintis" 2014 m. gruodžio mėnesį nulaužtas turkų hacker'ių,- taip bent buvo parašyta. 2015 m. vasario 4 d. atidarytas naujas. 2015 m. kovo 3 d. pastebėta, kad neįmanoma prisijungti. Nepadėjo administratoriaus slaptažodžio atstatymas duomenų bazėje. Tinklapis perdarytas