Untitled Document

siena

2017 m. kronika

2017 08 13-14  Kaune, Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Dalyvavo ir KABD Vadas Andrius Krivickas. Svečiams papasakota apie Lietuvos Kilmingųjų organizacijų veiklą, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos  kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

I nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
II nuotrauka: iš kairės HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, SG Grafienė Violeta  Gravrock.
III nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
IV nuotrauka: iš kairės  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.HSH, Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.
V nuotrauka: iš kairės LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, KABD Vadas Andrius Krivickas,  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg, SG Grafas Anton von Gravrock.  

2017 m. rugpjūčio mėn. Palangoje vyko Šv. Adalberto - LDK riterių ordino damos Angelės Jarmalienės knygos „Amink išėjusius“ sutiktuvės.

2017 07 21 Lietuvoje  su draugišku vizitu lankėsi Vokietijoje gyvenantys  kilmingieji  Karl Anselm Fürst von Urach Graf
von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow.

Kaune įvyko susitikimas su LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD, Ponų Tarybos atstovais. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime.

Nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrock, Emilija Giedraitytė.

2017-05-21 Šv. Adalberto relikvijos jau Kaune.

     Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę.

Daugiau

2017-05-13 Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio "Trio de Vilna" (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius). Grafas Anton von Gravrock pranešė, kad šio renginio patronai yra kilmingųjų Herzog von Urach  Graf von Württemberg šeima.
      Įteikti Kilmės liudijimai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  ir  Kilmingųjų susivienijimo nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.
Vyko Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas, asmenų apdovanojimas už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą.
      Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio ir Lietuvos totorių kariai. Kavinėje - tradicinė simbolinė taurė, vaišės, muzika (grojo ansamblis "Du Vytai").

      Renginyje dalyvavę VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai bei kiti svečiai dosniai aukojo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Visos surinktos lėšos pervęstos į vienuolyno sąskaitą, o visiems aukojusiems seserys salezietės nuoširdžiai dėkoja.

Žiūrėti Stepono Kubecko nufilmuotą renginio medžiagą

 2017-01-14   Kauno įgulos karininkų ramovė subūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties puoselėtojus. Naujametiniame šventiniame renginyje

naujametinisdalyvavo Riterių ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės garbingą paveldą saugančių ir atkuriančių organizacijų – VšĮ LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Ponų tarybos –  nariai.
   Didžiojoje Rūmų salėje iškilmingo vakaro svečiams klasikinės muzikos koncertą atliko styginių instrumentų orkestras Art Vio. Daugiau kaip dešimtmetį gyvuojantis stilistine įvairove garsėjantis kolektyvas – laukiamas tarptautinių gala koncertų, reprezentacinių renginių, festivalių dalyvis. Kelionę Muzikos amžiais pasakojimu iliustravo muzikologas V. Gerulaitis.

        Šventinio vakaro metu prisiminta puiki tradicija – labdaros loterija – prasmingas ir veiklus būdas kaupti lėšas svarbiems kultūriniams projektams. Vykdant taurų įsipareigojimą remti Kauno Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios – vieno puikiausių Lietuvos vėlyvosios gotikos XV a. paminklų –  atstatymo darbus, Ordino nariai surengė loteriją, dosniai aukojo vertingus prizus, meno kūrinius. Surinktos lėšos, skirtos šios bažnyčios Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauravimui, buvo perduotos Kauno Šv. Jurgio Konvento gvardijonui kunigui P. Bytautui.
   Nuoširdų šventės dalyvių bendravimą lydėjo ansamblio Broadway melodijos, Riterio K.Ignatavičiaus romantiniai dainų posmai...
Prasmingas žiemos vakaras, tikime, skaidrino visų susirinkusiųjų dvasią... Daugiau