Untitled Document

siena

2017 m. kronika

2017-10-14  Generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjimas Kaune

Istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje  įvyko renginys, kuriame dalyvavo skaitlingas būrys, daugiau kaip šešiolikos  visuomeninių LDK istorinį atminimą puoselėjančių organizacijų narių. Iškilmingai paminėtos generolo Tado Kosciuškos 200-osios mirties metinės.

Žiūrėti filmuotą medžiagą 1 dalis, 2 dalis / Apie tai rašė: Kauno diena / Kas vyksta Kaune / Suduvis.lt

Tadas Kosciuška (1746 – 1817) – Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), generolas, vyriausiasis ATR 1794 metų sukilimo vadas. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą.

2017-09-02 Kaune, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje įvyko LDK istorinės atminties organizacijų išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo LDK AR, totoriaiLDK KS, LDK KPB, LGHD, Šv. Adalberto-LDK-Riterių Ordino, Jotvingių Kryžiaus Ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos atstovai.

Aptarti organizaciniai klausimai, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos (LTBS) kvietimu ir vadovaujantis KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS nuostatomis, bendru sutarimu nutarta aktyviai dalyvauti 2017 09 29 Totorių buvimo Lietuvoje 620-ųjų metinių minėjime ir paminklinės lentos atidengime 1941 m. birželio sukilimo dalyviui Aleksandrui Tuhan-Baranauskui bei Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių paminėjimo renginyje 2017 m. spalio 14 d. Kaune. Renginių programos bus tikslinamos ir skelbiamos visų organizacijų tinklapiuose. Pritarta Tado Kosciuškos vardo garbės medalio įsteigimui.

 

2017 08 18-22 dienomis LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje.

1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern  e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės  Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath). Daugiau skaityti.

2017-08-19 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko naujų Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) narių iškilminga inauguracija. Daugiau skaityti

2017 m.  rugpjūčio  13-14 d.  Kaune, Trakuose ir Vilniuje su draugišku vizitu viešėjo Vokietijoje gyvenantys kilmingieji HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg su sutuoktine HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, kurie susitiko su LDK Kilmingųjų susivienijimo atstovais. Dalyvavo ir KABD Vadas Andrius Krivickas. Svečiams papasakota apie Lietuvos Kilmingųjų organizacijų veiklą, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos  kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime, susitikti su organizacijų nariais.

I nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  KABD Vadas Andrius Krivickas, LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
II nuotrauka: iš kairės HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, SG Grafienė Violeta  Gravrock.
III nuotrauka: iš kairės SG Grafas Anton von Gravrock,  HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.
IV nuotrauka: iš kairės  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg.HSH, Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips.
V nuotrauka: iš kairės LDK KS Vadas prof. Tadas Sudnickas, HSH Karen Herzogin von Urach von Brauchitsch-Berghe von Trips, KABD Vadas Andrius Krivickas,  HSH Wilhelm Albert Herzog von Urach Graf von Württemberg, SG Grafas Anton von Gravrock.  

2017 m. rugpjūčio mėn. Palangoje vyko Šv. Adalberto - LDK riterių ordino damos Angelės Jarmalienės knygos „Amink išėjusius“ sutiktuvės.

2017 07 21 Lietuvoje  su draugišku vizitu lankėsi Vokietijoje gyvenantys  kilmingieji  Karl Anselm Fürst von Urach Graf
von Württemberg, Bodo Graf von Lüttichau, Graf Ferenz Kornis, Vicco von Bülow.

Kaune įvyko susitikimas su LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD, Ponų Tarybos atstovais. Svečiai domėjosi šių organizacijų veikla, aptartos galimybės bendradarbiauti su Vokietijos regionų kilmingųjų bendrijomis. Svečiai pakviesti dalyvauti 2017 metų spalio mėnesį Kaune vyksiančiame generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjime.

Nuotraukoje: iš kairės Vicco von Bülow, Graf Ferenz Kornis, Bodo Graf von Lüttichau, Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, Artūras Giedraitis, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Grafas Anton von Gravrock, Emilija Giedraitytė.

2017-05-21 Šv. Adalberto relikvijos jau Kaune.

     Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę.

  Kauną pasiekė šv. Adalberto - Vaitiekaus relikvijos. Tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino nariai, dvasininkai rūpinosi jų pargabenimu, o puoselėjant senovines tradicijas, šv. Adalberto relikvijos į Kauną buvo atplukdytos laivu ir iškilmingai atlydėtos į Rotušės aikštę. Čia riteriai ir Gniezno katedros klebonas kanauninkas relikvijas iškilmingai įteikė broliams pranciškonams, kurie įsikūrę šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje. Iš aikštės iškilminga procesija pajudėjo į Šv. Jurgio bažnyčią, kur buvo švenčiamos šv. Mišios. Dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, dvasininkų, brolių pranciškonų kvietimu atvyko organizacijų, puoselėjančių Lietuvos istoriją, remiančių istorinių paminklų atstatymą, patriotiškai auklėjančių jaunimą, nariai: Kauno Povilo Plechavičiaus mokyklos kadetai, matėsi Lietuvos skautų, Šaulių, Kauno apskrities bajorų draugijos, VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino vėliavos, garbės sargyboje stovėjo šarvuoti riteriai su LDK simbolika, tautiniais kostiumais pasipuošęs jaunimas. Šv. Mišias kartu aukojo Lenkijos ir Lietuvos dvasininkai. Renginyje dalyvavo asmeniniu grafo Anton von Gravrock kvietimu viešintys Lietuvoje žinomos Europoje kilmingos šeimos atstovai Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija. Kungaikštis buvo apdovanotas Lietuvos globėjo Šv.Jurgio I laipsnio ordinu. LDK atmintį puoselėjančių organizacijų įsteigti apdovanojimai įteikti ir kitiems nusipelniusiems asmenims.

     Gniezno arkivyskupo dovanota šventojo Adalberto kaulo dalis – pirmojo laipsnio relikvija, atgabenta į Lietuvą, kur dar gyvas būdamas taip troško atvykti šv. Adalbertas. Relikvija bus visą laiką Švč. Trejybės-Šv.Adalberto altoriuje. Žmonės galės ateiti ir melstis prie šios relikvijos, prašyti užtarimo. Šv. Jurgio bažnyčia relikvijų saugojimui buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Ji įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje, kuri senaisiais laikais, kuomet būdavo keliaujama laivais, buvo savotiški vartai į Kauno miestą. Čia buvo įsikūręs uostas, čia puikuojasi Kauno pilis.
     Kitapus Nemuno buvo jau ne Lietuvos žemės, tad galima sakyti, kad ši vieta buvo ir savotiški Lietuvos vartai, iš čia buvo keliaujama į tuometinę sostinę Kernavę, vėliau į Vilnių. Tad ši upių santaka būtų buvusi neišvengiama šv. Adalberto sustojimo vieta, jei jam būtų pavykę pasiekti mūsų kraštus.
     Šv. Adalbertas gimė 956 m. Bohemijos didiko šeimoje. Mokslus baigė Magdeburge ir buvo paskirtas Prahos vyskupu. Nerami misionieriška širdis vertė nešti Dievo žodį apie jį dar negirdėjusiems kraštams. Jis buvo pirmasis misionierius pasiekęs baltų gyvenamus kraštus. Dviejų bičiulių lydimas pamokslavo Prūsijos ir Lietuvos pasienyje, kur 997 m. balandžio 23 d. netoli Žuvininkų (dabartinė Kaliningrado sritis) buvo nužudytas.
Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą.

2017-05-13 Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio "Trio de Vilna" (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius). Grafas Anton von Gravrock pranešė, kad šio renginio patronai yra kilmingųjų Herzog von Urach  Graf von Württemberg šeima.
      Įteikti Kilmės liudijimai LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  ir  Kilmingųjų susivienijimo nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.
Vyko Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas, asmenų apdovanojimas už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą.
      Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio ir Lietuvos totorių kariai. Kavinėje - tradicinė simbolinė taurė, vaišės, muzika (grojo ansamblis "Du Vytai").

      Renginyje dalyvavę VšĮ LDK Atminties rūmai, Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nariai bei kiti svečiai dosniai aukojo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto (seserų saleziečių) globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Visos surinktos lėšos pervęstos į vienuolyno sąskaitą, o visiems aukojusiems seserys salezietės nuoširdžiai dėkoja.

Žiūrėti Stepono Kubecko nufilmuotą renginio medžiagą

 2017-01-14   Kauno įgulos karininkų ramovė subūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties puoselėtojus. Naujametiniame šventiniame renginyje

naujametinisdalyvavo Riterių ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės garbingą paveldą saugančių ir atkuriančių organizacijų – VšĮ LDK Atminties rūmų, LDK Kilmingųjų susivienijimo, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, LDK Ponų tarybos –  nariai.
   Didžiojoje Rūmų salėje iškilmingo vakaro svečiams klasikinės muzikos koncertą atliko styginių instrumentų orkestras Art Vio. Daugiau kaip dešimtmetį gyvuojantis stilistine įvairove garsėjantis kolektyvas – laukiamas tarptautinių gala koncertų, reprezentacinių renginių, festivalių dalyvis. Kelionę Muzikos amžiais pasakojimu iliustravo muzikologas V. Gerulaitis.

        Šventinio vakaro metu prisiminta puiki tradicija – labdaros loterija – prasmingas ir veiklus būdas kaupti lėšas svarbiems kultūriniams projektams. Vykdant taurų įsipareigojimą remti Kauno Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios – vieno puikiausių Lietuvos vėlyvosios gotikos XV a. paminklų –  atstatymo darbus, Ordino nariai surengė loteriją, dosniai aukojo vertingus prizus, meno kūrinius. Surinktos lėšos, skirtos šios bažnyčios Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauravimui, buvo perduotos Kauno Šv. Jurgio Konvento gvardijonui kunigui P. Bytautui.
   Nuoširdų šventės dalyvių bendravimą lydėjo ansamblio Broadway melodijos, Riterio K.Ignatavičiaus romantiniai dainų posmai...
Prasmingas žiemos vakaras, tikime, skaidrino visų susirinkusiųjų dvasią... Daugiau