Untitled Document

siena

 

 Atkurtosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) pirmasis renginys – konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“ skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukakčiai, kuri įvyko 2018-02-25 Raudondvario pilyje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno rajone). Konferencijos pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodį tarė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-oios akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Milčius. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas taip pat pasveikino susirinkusius, džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja įvairių organizacijų vadovai po viena vėliava ir linkėjo tolerancijos vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavo virš 100 dalyvių.

Skaityti daugiau

Read More: Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą" Raudondvario pilyje

 

      2018 m. vasario 16 d. Kudirkos Naumiestyje buvo atidengtos atminimo lentos Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams – jų tarpe įrašyti Jonas ir Antanas Geležiūnai – Kristinos Giedraitienės, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos narės ir LGHD tarybos narės, močiutės broliai. Džiaugiamės bendradarbiavimu su Kudirkos Naumiesčio seniūnija, įamžinant protėvių atminimą.

Nuotraukų autorius Kazys Daugėla

Read More: Atminimo lentos Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams

2018 01 07  Kaune įvyko jungtinis LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.
    Dalyviai rinkosi Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, kur  šv. Mišias  aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas. Šventės dalyvių atstovai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, LDK atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka, šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis, Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties  priedą dėl šio labdaringo renginio programos.
    Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.
    Ceremonijos metu  grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų  šarvuotų riterių klubo "Antikos karys" riteriai.

Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

    Šventė tęsėsi  restorane „Miesto sodas“.
Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta  poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų  atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.
    Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos  skirtos  seserų saleziečių globojamo  Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo  žinoma  menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino  ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo. Žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą

2017-12-18 Raudondvario pilyje susitiko atkurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos atstovai su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu.

Fotografavo Remigijus Bimba ir Artūras Giedraitis.

Šios pilies patalpose įsikūrė LDK ponų tarybos būstinė. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės. VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė pasakojo apie šios pilies istoriją, atstatymo, renovacijos darbus ir dabartinį kultūrinį gyvenimą. Raudondvario dvaro kompleksas yra vienas iš stipriausių kultūros, istorinio LDK paveldo traukos centrų Lietuvoje. Dvare lankėsi trijų Baltijos valstybių prezidentai, Europos valstybių parlamentų vadovai, įvairių šalių diplomatai, vyksta daugybė renginių, edukacinių programų, dvaro patalpose veikia Kauno rajono ir Juozo Naujalio muziejai.

  1. Susitikimo dalyviai Raudondvario pilyje. Iš kairės: Artūras Giedraitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,  Grafas Anton von Gravrogk, Raimundas Charževskis, Remigijus Bimba,  Ričardas Algimantas Kliučinskas.
  2. Steponas Batoras prie Pskovo. Jan Matejko. Steponas Batoras prie Pskovo, 1872.  - Kopija 200×341, 2013. Kopijos autorius Virginijus Stančikas
  3. Žygimantas Augustas. Dail. V.Stančikas, 2014.

 

2017 m. gruodžio 15 d. Kaune, Senamiesčio progimnazijoje įvyko edukacinė popietė istorinės atminties tematika. Renginio iniciatoriai - „Kauno Senamiesčio draugija“, Kauno apskrities bajorų draugija  maloniai pakvietė skaityti pranešimą LGHD tarybos narę Kristiną Giedraitienę.

Daugiau skaityti