Untitled Document

siena

    Atvykus į Lietuvą kilmingos gruzinų giminės atstovui, žymiam istorikui, istorijos mokslų daktarui, Tbilisio valstybinio universiteto profesoriui, Gruzijos Heraldikos tarybos nariui prie Gruzijos parlamento Nikolalajui Dzavachisviliui buvo organizuotas susitikimas su mūsų istorikais.

   Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. Nikolajus Javakhiszvilis yra išleidęsęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Knygoje tyrinėtos Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajos nuo viduramžių iki šių dienų.

    Mūsų žymiausių istorikų: prof. Rimvydo Petrausko, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus dr. Rimanto Miknio ir profesorės, LDK Ponų tarybos narės kunigaikštytės Tamaros Bairašauskaitės iniaciatyva, mes kaip LDK istorinės atminties organizacijų bloko atstovai, kurie savo veikla plėtoja ryšius su užsienio šalių anologiškomis organizacijomis, buvome pakviesti į turiningą susitikimą.

Read More: Bendradarbiavimas su Gruzijos istorikais

2017 06 08

Unikalios XV a. gotikinės Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios atstatymu besirūpinantys broliai pranciškonai džiaugiasi gauta parama. Solidžią sumą  Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauracijai paaukojo kilmingos ir garsios Europoje šeimos palikuonis kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija. Ši šeima asmeniniu  grafo Anton von Gravrock kvietimu gegužės mėnesį viešėjo Lietuvoje, dalyvavo įvairiuose renginiuose Kaune ir Vilniuje. Labai domėjosi LDK atmintį puoselėjančių organizacijų veikla, jų narių atliekamais darbais. Tai paskatino juos svariai prisidėti  prie LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymo.  Kunigaikštis  Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg yra Lietuvos globėjo Šv.Jurgio I laipsnio ordino kavalierius, kurio darbai – sektinas pavyzdys mums, kurie esame neabejingi Lietuvos istorijai, kultūriniam paveldui.

Lapkričio 19 d. Vilniaus universitete įvyko 2014-04-28 ir 2014-07-20 pasirašytų KOALICINIŲ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJŲ dalyvių darbinis-konsultacinis posėdis.

Kodėl prireikė tokio posėdžio? Prabėgęs dviejų su puse metų laikotarpis parodė, kad Deklaracijose įtvirtintos nuostatos daugeliu atvejų tėra gražių šūkių rinkinys. Iš kai kurių organizacijų pusės nuolatos buvo jaučiamas skeptiškas, o neretai ir priešiškas nusiteikimas. Kita vertus, laikotarpiu nuo DEKLARACIJŲ pasirašymo dienos buvo atlikta nemažai gerų darbų, kurių tolimesnis vykdymas ir tęstinumas daugelio dalyvių nuomone turi būti pakylėtas į aukštesnį teisinį lygmenį  bei turėti svarų, tvirtą koordinavimą.

Šaukiant suvažiavimą, į dienotvarkę buvo siūlyti svarstytini klausimai, iškylantys iš KOALICINĖJE BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOJE įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo, taip pat pageidauta konstruktyvių pasiūlymų. Deja, vykstant pasirengimo procesui, paskutinėmis dienomis, prieš Koalicijos šalininkus buvo pradėtos labai gerai suplanuotos provokacijos su aiškiais koordinatoriais.

Read More: Lietuvos kilmingųjų palikuonys pradeda naują savo veiklos etapą.


2014 m. vasario 9 dieną Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Čekijos šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos susirinkimas "Riterių diena". Į ordiną buvo priimti, suteikiant riterių titulus:

LBKS vado pavaduotojas užsienio reikalams Juozas Kameneckas,
Vilniaus krašto bajorų sąjungos (VKBS) vado pavaduotojas ekonomikos reikalams Bogdanas Girevičius,
VKBS kancleris Tauras Budzys,
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Česlav Malevskis,
LDK kilmingųjų susivienijimo narys Alfredas Kliučinskas,
LDK VšĮ Atminties rūmų direktorius, LDK Kilmingųjų bendrijos vadovas Danielius Vervečka.

Garbės riterio titulas buvo suteiktas dailininkui Anatolijui Micailovui Klošarui.

Naujieji riteriai

Fotografavo Juozas Kameneckas

Read More: Riterių diena

medalis kulturaiVšĮ LDK Atminties rūmų iniciatyva pagal grafiko Arvydo Každailio sukurtą projektą

išleidžiamas visuomeninių organizacijų apdovanojimo vardinis medalis

už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą