Untitled Document

siena

2017 m. spalio 14 d.  renginys prasidėjo rikiuote ir iškilminga eisena istorinėje Kauno pilies teritorijoje. Nuaidėjo 3 senovinio pabūklo salvės, dedikuotos generolui Tadui Kosciuškai, Lietuvai ir Kaunui. Lietuvos ir karo istorijos mylėtojai, įvairių konfesijų ir tautybių atstovai iš daugiau nei 16 organizacijų, nemažai kurių buvo pasipuošę  XVIII a. pab. – XIX a. pr. lietuvių, totorių, lenkų  karine ekipuote, miestiečiai ir svečiai, nešini valstybinėmis bei istorinėmis vėliavomis, skambant VĮ Marijampolės miškų urėdijos medžioklės ragų ansamblio (vadovas Audrius Pučinskas) atliekamiems  maršams, žygiavo nuo Kauno pilies iki šv.Jurgio Kankinio bažnyčios. Šv Mišias už generolą Tadą Kosciušką aukojo Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties organizacijų vyriausiasis kapelionas, Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas, kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, ir Kauno šv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas dr. kun. Saulius Paulius Bytautas.

Foto E.Matulevičiaus ir S.Kubecko

Po mišių aukos karo  istorikas Eduardas Brusokas skaitė pranešimą „Generolas Tadas Kosciuška – tautų laisvės kovotojas“. Savo parodą pristatė kolekcininkas, istorijos mylėtojas Jacek Jaworski (Lenkija).

Read More: Generolo Tado Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių minėjimas Kaune

2017 rugsėjo 29 d.  Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga ir Kauno apskrities totorių bendruomenė atidengė lentelę, skirtą Aleksandro Tuhan-Baranausko atminimui ir 620 metų totorių apsigyvenimo Lietuvoje jubiliejui paminėti. Lentėlė pakabinta Kaune ant namo Puodžių g. 14.

Nuotraukos Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko Algirdo Kaminsko.

Kauno įgulos karininkų ramovėje atidaryta fotografijų paroda "Lietuvos totoriai Kaune". Pranešimus skaitė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas prof. dr. Adas Jakubauskas, karo istorikas Arvydas Pociūnas, Aleksandro Tuhan-Baranausko sūnėnas Aleksandras Vilčinsk ir prof. dr. Asija Kovtun. Medaliais ir ordinais buvo apdovanoti Lietuvai ir jos istorijai pasižymėję asmenys. Po oficialiosios dalies dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti totorių nacionaliniais patiekalais.

Žiūrėti S.Kubecko filmą

2017 08 18-22 dienomis LDK atmintį puoselėjančių organizacijų (LDK KS, LDK KPB, Šv.Adalberto-LDK-Riterių Ordino, KABD) atstovai lankėsi Vokietijoje. 1876 metais įkurtos Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos (Genossenschaft katholischer Edelleute in Bayern  e.V.) dabartinio Prezidento Franz-Josef Freiherr von der Heydte pakviesti Lietuvos atstovai dalyvavo iškilmingame kasmetiniame renginyje, kuris vyko Oberpfalz apskrityje ir prasidėjo šv. Mišių auka St. Quirin bažnyčioje. Dalyvių susirinkimas ir šventė vyko bendrijos viceprezidentės  Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern giminės rūmuose (Schloss Neusath).

Nuotraukose:

  1. Su Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos vadovais. Iš kairės Kristina Giedraitienė, Artūras Giedraitis,    Elisabeth Freifrau Reisner v. Lichtenstern, Franz-Josef Freiherr von der Heydte,  Izabelė von Gravrock, Grafas Anton von Gravrock, Grafienė Violeta von Gravrock.
  2. Su Niederaichbach rūmų šeimininkais Uta Maria Fürstin von Urach (trečia iš kairės) ir Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg (ketvirtas iš kairės).
  3. Prie  Niederaichbach rūmų (Schloss Niederaichbach-Landshut)
  4. Susitikimas su Kilmingaisiais:  Curt-Hildebrand von Einsiedel Wolftitz (trečias iš kairės), Uta Maria Fürstin von Urach (ketvirta iš kairės), Amelie von Einsiedel - Wolftitz Fürstin von Urach, Gräfin von Württemberg (penkta iš kairės), Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg (stovi pirmas iš dešinės)
  5. Prie Lichtenšteino rūmų (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg)
  6. LDK Kazimiero IV Jogailaičio skulptūra ir herbas (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg)
  7. Su Lichtenšteino rūmų šeimininku Karl Philipp Fürst von Urach (sėdi gale stalo)
  8. Lichtenšteino rūmai (Schloss Lichtenstein, Baden-Württemberg)
Read More: Bavarijos katalikų kilmingųjų bendrijos kvietimu

    Atvykus į Lietuvą kilmingos gruzinų giminės atstovui, žymiam istorikui, istorijos mokslų daktarui, Tbilisio valstybinio universiteto profesoriui, Gruzijos Heraldikos tarybos nariui prie Gruzijos parlamento Nikolalajui Dzavachisviliui buvo organizuotas susitikimas su mūsų istorikais.

   Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. Nikolajus Javakhiszvilis yra išleidęsęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Knygoje tyrinėtos Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajos nuo viduramžių iki šių dienų.

    Mūsų žymiausių istorikų: prof. Rimvydo Petrausko, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus dr. Rimanto Miknio ir profesorės, LDK Ponų tarybos narės kunigaikštytės Tamaros Bairašauskaitės iniaciatyva, mes kaip LDK istorinės atminties organizacijų bloko atstovai, kurie savo veikla plėtoja ryšius su užsienio šalių anologiškomis organizacijomis, buvome pakviesti į turiningą susitikimą.

Read More: Bendradarbiavimas su Gruzijos istorikais

2017 06 08

Unikalios XV a. gotikinės Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios atstatymu besirūpinantys broliai pranciškonai džiaugiasi gauta parama. Solidžią sumą  Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altoriaus restauracijai paaukojo kilmingos ir garsios Europoje šeimos palikuonis kunigaikštis Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg, bei jo zmona Fürstin Uta Marija. Ši šeima asmeniniu  grafo Anton von Gravrock kvietimu gegužės mėnesį viešėjo Lietuvoje, dalyvavo įvairiuose renginiuose Kaune ir Vilniuje. Labai domėjosi LDK atmintį puoselėjančių organizacijų veikla, jų narių atliekamais darbais. Tai paskatino juos svariai prisidėti  prie LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymo.  Kunigaikštis  Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg yra Lietuvos globėjo Šv.Jurgio I laipsnio ordino kavalierius, kurio darbai – sektinas pavyzdys mums, kurie esame neabejingi Lietuvos istorijai, kultūriniam paveldui.