Untitled Document

siena

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MUZIEJUS parengė virtualę parodą apie grafą Antaną Gravrogką.

Maloniai kviečiame sudalyvauti. Spauskite nuorodas žemiau:

https://muziejus.ktu.edu/news/paroda-apie-maistingaji-grafa-ir-principingaji-kauno-burmistra/

https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/maistingasis-grafas-prof-antanui-gravrogkui-140/

Grafas Antanas Gravrogkas 1930

plek

Paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, renginys 2020 03 28 d. neįvyks.

LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto – LDK - riterių ordinas, LDK ponų taryba, LDK atminties rūmai remia LDK kilmingųjų protėvių palikuonio, žymaus Lietuvos kariuomenės generolo, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Povilo Plechavičiaus  atminimo įamžinimą. Minint jo 130-ąsias gimimo metines, 2020 03 28 d. vyks akcija, Karalgirio miške, Padauguvos girininkijoje, kur bus sodinama 6600 ąžuoliukų giria ir įrengta atminimo lenta.

Informacija bus tikslinama.

Renginio organizatoriai: Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Valstybinė miškų urėdija, visuomeninė organizacija „LDK palikuonys“.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. +370 686 03866, p. Modestas Vaitiekūnas.

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/azuolai-skirti-generolo-povilo-plechaviciaus-atminimui/?fbclid=IwAR2oH0-TJrWiYJxD6ojA_E3creI03ggzZ_sccnGahQ6s05vNFp9FEdKLFKE

2018 09 09 aplankytas garbaus amžiaus Dzūkijos partizanas, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius Juozas Jakavonis-Tigras, gyvenantis Kasčiūnų kaime. Tarp svečių buvo Marijampolės atsargos karininkų sąjungos vadovas leitenantas Anicetas Varnas, generolo Teodoro Daukanto jūrų kuopos šauliai Sigitas Savickas ir Petras Baranauskas iš Čikagos (JAV), Istorinės atminties organizacijų atstovas Artūras Giedraitis, dimisijos majoras Gintautas Jasaitis, atsargos viršila Romas Žemaitis, atsargos viršila Viktoras Rimša, savanoris kūrėjas Vidmantas Alesius,  Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Kauno regiono skyriaus pirmininkė Kristina Giedraitienė ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė Rita Lysenko.

Šie metai paskelbti Adolfo Ramanausko-Vanago metais, ta proga legendiniam Dzūkijos partizanui buvo įteiktas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vado dms. br. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo medalis.

Šioje sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė, joje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Juozas Vitkus-Kazimieraitis, buvo leidžiamas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

Atvykusius svečius J. Jakavonis-Tigras su šeima labai šiltai priėmė, mielai pasakojo prisiminimus iš pokario laikų, nuožmių kautynių su okupantais epizodus. Po malonaus bendravimo ir įvairiausių išgyvenimų kupinų pasakojimų varėniškė, „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunųjų šaulių vadovė R. Lysenko svečius palydėjo iki Merkinės kryžių kalnelio, kur buvo pagerbti žuvę partizanai.

Naudota  Varėnos krašto bendruomenės laikraščio „Giružis“ žurnalistės Živilės Puidokaitienės medžiaga. Nuotr. Ritos Lysenko, Kornelijos Giedraitytės.