Untitled Document

siena

2019-09-14 Varėnos raj. Kasčiūnų kaime, prie  partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus III-ojo laipsnio ordino kavalieriaus Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atstatyto  bunkerio, kuriame 1945-1946 m. slėpėsi ir dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus - Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, vyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) sąskrydis, kuriame dalyvavo LR Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariuomenės atstovai, NOKT nariai, tarpe kitų kviestinių svečių ir LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai.

Sąskrydyje buvo aptariama, kaip visuomenininkai galėtų prisidėti stiprinant Lietuvos gynybines pajėgas ir ką kiekvienos organizacijos nariai galėtų daryti, jeigu kiltų grėsmė valstybei, buvo diskutuojama nacionalinio saugumo klausimais ir apie istorinės atminties įamžinimo problemas. Renginio metu meninę programą pristatė operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė bei folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė).

Šiandien NOKT (pirmininkė p.  Angelė Jakavonytė) vienija 24 organizacijas. NOKT misija yra telkti, vienyti ir koordinuoti pilietinių ir patriotinių šalies nevyriausybinių organizacijų veiklą saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę; stiprinant šalies gynybinius pajėgumus; plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę; įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.

 

2019 08 31 Plateliuose (Plungės raj.) vyko šventinis renginys, kurį organizavo - Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas Antanas Sirtautas). Pasveikinti Klaipėdos krašto bajorus susirinko gausus Lietuvos bajorijos palikimą puoselėjančių žmonių būrys iš įvairių organizacijų: Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (vadas Egidijus Matulevičius), Kauno apskrities bajorų draugijos (vadė Kristina Giedraitienė), Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Panevėžio bajorai.

Pažintinės programos metu aplankyti LDK Litvakų atminimo sodas, ekspozicija "Žemaitijos žemės slėpiniai", Platelių ežero apžvalgos aikštelė ir Platelių dvaro arklidėse įkurtas pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje.

Babrungėnų kaime, sodyboje „Iešnalė“, visų svečių laukė ypatingas žemaitiškas stalas, muzika, dainos, žaidimai ir gera nuotaika.

 

 

2019-08-24 Kauno ukrainiečių bendrija su partneriais organizavo Ukrainos nepriklausomybės ir Ukrainos vėliavos dienos paminėjimo renginius Rumšiškėse (Kaišiadorių raj.) Lietuvos liaudies buities muziejuje, Kaune - Vytauto Didžiojo karo muziejuje bei Nemuno saloje.

Atsiskirdama nuo SSRS Ukrainos Aukščiausioji Rada (Taryba) 1991-ųjų rugpjūčio 24 d. patvirtino šalies Nepriklausomybės deklaraciją, todėl būtent ši diena naujojoje Ukrainos istorijoje švenčiama kaip šalies Nepriklausomybės diena. 

Ukrainos vėliava (Державний прапор України ) – stačiakampis, suskirstytas į dvi vienodo aukščio horizontalias dalis: viršutinę žydrą  ir apatinę geltoną. Geltona spalva simbolizuoja rugių lauką, mėlyna – dangų. Panašią mėlynai baltą XVI a.–XVIII a. vėliavą naudojo kazokai. 1848 m. mėlynai geltona vėliava plevėsavo virš Lvovo, kai vyko pasipriešinimo kovos prieš Habsburgų valdomą Austrijos imperiją.

Vėliavos diena Ukrainoje švenčiama kasmet nuo 2004 m. rugpjūčio 23 d. 

   

 

2019-08-08 Vilniuje Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje vyko parodos „Pergalės nuotaika“ atidarymas, kuriame dalyvavo  Ukrainos ambasadorius p. Volodymyras Jacenkivskis (Volodymyr Yatsenkivskyi).  

Ši paroda skirta 24 Rusijos užgrobtiems ir kalinamiems Ukrainos jūreiviams pagerbti/morališkai paremti. Parodą organizavo Eugeno Konovaleco labdaros ir paramos fondas. Kelios nuotraukos iš renginio.
 
Organizatorius mūsų organizacijų narys: Raimundas Kaminskas
 

2018-02-10 Šakių raj. Lekėčiuose vyko penktasis pėsčiųjų žygis „Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“, kuris buvo skirtas Lietuvos laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos vadui aviacijos majorui Zigmui Drungai-Mykolui Jonui (1945-1946 m.) atminti“.

Kelios nuotraukos iš renginio.
Raimundas Kaminskas