Untitled Document

siena

 

2023-02-17 Kaune, Laisvės al. prie pastato Nr. 53 ant kurio yra atminimo lenta skirta Vasario 16-osios Akto signatarui, Lietuvos Ministrui pirmininkui (XVIII ir XIX Vyriausybėse), kun. Vladui Mironui (1880 – 1953) vyko Lietuvos valstybės kūrėjo 70-ųjų mirties metinių paminėjimas. 1947 m. V. Mironas buvo okupantų valdžios nuteistas ir ištremtas kalėti septynerius metus Vladimiro kalėjime, kur, likus mažiau nei metams iki laisvės atgavimo, mirė 1953 m. vasario 17 arba 18 d. (skirtinguose šaltiniuose nurodoma skirtinga data).

Minėjime dalyvavo kun.  kanauninkas dr. Robertas Pukenis, Kauno m. savivaldybės tarybos  narys dr. Vitas Lendraitis,   LPKTS ir bendrijos, Lietuvos sąjūdžio, Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino nariai.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos  pirmininkė Kristina Giedraitienė visuomenininkui dr. Raimundui Kaminskui įteikė knygą  „SIGNATARŲ GENEALOGIJOS: 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

Šios knygos sudarymą ir leidybą inicijavo visuomeninė organizacija – asociacija Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Kelerius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų. Surasta naujų žinių apie signatarų kilmę, giminių ištakas, pavyko ištaisyti paplitusias faktų klaidas.

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro

vyresnysis patarėjas

 

 

2020-08-27 d. Kaune įvyko knygos lietuvių ir lenkų kalbomis „Ilgesiu rašyta“, „Prie Nevėžio“  - „Tęsknotą pisane“, „Nad Niewiażą“, sutiktuvės ir pristatymas visuomenei.
Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, vėliau vienuolyno konferencijų salėje vyko knygos sutiktuvės. Dalyvavusieji svečiai iš Lietuvos ir Lenkijos, leidyklos atstovai, autorės bičiuliai, mecenatai,  Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo nariai pasidalino mintimis apie šį svarbų leidybinį projektą, kaip praeities įvykių, dvarų kultūros paveldo rašytinį išsaugojimą.

Istorinės atminties saugojimo, puoselėjimo keliai sujungė Lietuvos ir Lenkijos bajorus prasmingam tarptautiniam leidybiniam projektui. Iniciatyvos pradžia – Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo narių susitikimas 2020 metais su p. Iwona Małgorzata Dobrogniewa Dowgiałło Zawisza, Zadora herbo paveldėtoja,  teologe, tikybos mokytoja, kuri daugelį metų dirbo misijos leidinių redaktore, yra savo giminės genealogijos ir bajorų bei dvarininkijos religingumo tyrinėtoja, straipsnių šiomis temomis autorė. Lenkijos dvarininkų draugijos (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie), Didžiojo Seimo palikuonių asociacijos (Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego) narė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių asociacijos (Stowarzyszenie rodow Wielkiego Księstwa Litewskiego) prezidentė ir Lenkijos bajorų sąjungos (Związek Szlachty Polskiej) narė, novelių, poezijos rinkinio autorė.
2020 m. viešėdama Kaune, p. Iwona pasidalino viltimi ir svarbia gyvenimo svajone - išleisti protėvių atminimui skirtų eilėraščių rinkinį ir romaną lietuvių ir lenkų kalbomis. Džiugu ir prasminga, kad, susidomėjus šia iniciatyva, pavyko sutelkti pastangas, rasti finansinių rėmėjų ir dviem kalbomis išleista knyga jau pasiekė skaitytojus.

Autorė kasmet atvyksta iš Lenkijos, aplanko protėvių gyventas vietas – Liaudos kraštą, Krekenavos apylinkes, Slabadų, Linkuvos dvarus. Kaip knygos pratarmėje rašo pati autorė, „poezijos tomelis „Ilgesiu rašyti“ („Tęsknoto pisane“) kilo iš širdies ilgesio tam, kas liko praeityje – šeimos namams, vaikystei ir ypač artimiesiems, išėjusiems į amžinybę. Tai duoklė ne tik jiems, bet ir gimtinei, tai, kuri Mazovijoje, ir tai, kuri Liaudos krašte (...) Kai kurių eilėraščių ar romano „Prie Nevėžio“ („Nad Niewiażą“) nebūtų, jei ne mano mylimas tėvas Zygmunt Jacek Dowgiałło Zawisza (...), kadaise galingos lietuvių giminės palikuonis. Jis mane išmokė meilės poezijai ir literatūrai, o labiausiai – savo gimtajam kraštui. Pasakodavo apie dvarus Slabadoje, Zavišine, rūmus Linkuvoje. Klausiausi šeimos istorijų ir išsaugojau jas savo širdyje, kad vėliau perkelčiau ant popieriaus''.

Nors laikas daug ką dengia užmarštimi, ardo materialųjį būvį, tačiau užrašytas žodis išlieka – kaip dovana, prisiminimas, bendrystės tiltas su išėjusiais...

Parengė leidybinio projekto sumanytoja ir vadovė

Kauno apskrities bajorų draugijos vadovė

Kristina Giedraitienė

   


2020 05 14 d.,
Lietuvoje minint Pilietinio pasipriešinimo dieną, NOKT organizacijų atstovai dalyvavo istorinės atminties įamžinimo renginiuose, perdavė maisto produktų siuntinius vaikų dienos centrams.

Lietuvos bajorų kraštų Susivienijimo nariai – tarp jų ir Kauno apskrities bajorų draugija – prisijungė prie kilnios iniciatyvos, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų, stiprinančių Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT) kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie LR Krašto apsaugos ministerijos.

Akcijos metu buvo surinktos lėšos šeimų, patiriančių sunkumus, vaikams, siekiant parūpinti maisto produktų, taip pat būtinų nuotolinio mokymosi priemonių, kad skurdas nesuvaržytų vaikų teisės į mokslą. Įsigaliojus karantino režimui, daugelis finansinius sunkumus patiriančių šeimų tėvų prarado darbus ar buvo priversti neribotam laikui išeiti nemokamų atostogų, todėl pagal galimybes aukotos finansinės lėšos šiuo sudėtingu laikotarpiu tampa gyvybiškai svarbia parama.

Akcija prasidėjo Vilniuje, Lukiškių aikštėje padedant gėles, vėliau Kaune vyko atminties valanda Romo Kalantos žygdarbiui atminti prie paminklo ,,Aukos laukas" - 1972 m. gegužės 14 d. įvykiai sutelkė kelerių dešimtmečių kovai už Lietuvos laisvę.

NOKT pirmininkė p. Angelė Jakavonytė, NOKT pirmininkės pavaduotoja p. Kristina Giedraitienė, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie LR Krašto apsaugos ministerijos atstovė p. Audronė Kaladžinskienė, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos narys p. Artūras Giedraitis vyko į Kazlų Rūdos, Marijampolės vaikų dienos centrus. Kazlų Rūdoje perduoti maisto siuntiniai 65 vaikams, lankantiems 4 apylinkės dienos centrus, Marijampolėje paramos sulaukė 23 Degučių vaikų dienos centro lankytojai. Įstaigų vadovės dėkojo už reikšmingą paramą, pasidalijo kasdieniais rūpesčiais, gi mažieji centrų lankytojai dovanojo savo rankdarbius. Abipusė širdies šiluma, nuoširdumas tiesia nematomus, bet ilgam jungiančius ryšius.

Su Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių atstovais aplankytos atmintinos partizanų kovos įamžinimo vietos, padedant gėlių vainikus ir uždegant žvakeles prie paminklų Tauro apygardos partizanams, apžiūrėta Marijampolės tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija.

Pagal KABD medžiagą

2019-09-14 Varėnos raj. Kasčiūnų kaime, prie  partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus III-ojo laipsnio ordino kavalieriaus Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atstatyto  bunkerio, kuriame 1945-1946 m. slėpėsi ir dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus - Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, vyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) sąskrydis, kuriame dalyvavo LR Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariuomenės atstovai, NOKT nariai, tarpe kitų kviestinių svečių ir LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai.

Sąskrydyje buvo aptariama, kaip visuomenininkai galėtų prisidėti stiprinant Lietuvos gynybines pajėgas ir ką kiekvienos organizacijos nariai galėtų daryti, jeigu kiltų grėsmė valstybei, buvo diskutuojama nacionalinio saugumo klausimais ir apie istorinės atminties įamžinimo problemas. Renginio metu meninę programą pristatė operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė bei folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė).

Šiandien NOKT (pirmininkė p.  Angelė Jakavonytė) vienija 24 organizacijas. NOKT misija yra telkti, vienyti ir koordinuoti pilietinių ir patriotinių šalies nevyriausybinių organizacijų veiklą saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę; stiprinant šalies gynybinius pajėgumus; plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę; įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.

 

2019 08 31 Plateliuose (Plungės raj.) vyko šventinis renginys, kurį organizavo - Klaipėdos krašto bajorų draugija (vadas Antanas Sirtautas). Pasveikinti Klaipėdos krašto bajorus susirinko gausus Lietuvos bajorijos palikimą puoselėjančių žmonių būrys iš įvairių organizacijų: Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo (vadas Egidijus Matulevičius), Kauno apskrities bajorų draugijos (vadė Kristina Giedraitienė), Žemaičių bajorų draugijos, Šiaulių, Panevėžio bajorai.

Pažintinės programos metu aplankyti LDK Litvakų atminimo sodas, ekspozicija "Žemaitijos žemės slėpiniai", Platelių ežero apžvalgos aikštelė ir Platelių dvaro arklidėse įkurtas pirmasis Užgavėnių muziejus Lietuvoje.

Babrungėnų kaime, sodyboje „Iešnalė“, visų svečių laukė ypatingas žemaitiškas stalas, muzika, dainos, žaidimai ir gera nuotaika.