Untitled Document

siena

Nevyriausybinių organizacijų sąskrydis

2019-09-14 Varėnos raj. Kasčiūnų kaime, prie  partizano, politinio kalinio, Vyčio kryžiaus III-ojo laipsnio ordino kavalieriaus Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje atstatyto  bunkerio, kuriame 1945-1946 m. slėpėsi ir dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadai J. Vitkus - Kazimieraitis bei A. Ramanauskas – Vanagas, vyko Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos (NOKT) sąskrydis, kuriame dalyvavo LR Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariuomenės atstovai, NOKT nariai, tarpe kitų kviestinių svečių ir LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų nariai.

Sąskrydyje buvo aptariama, kaip visuomenininkai galėtų prisidėti stiprinant Lietuvos gynybines pajėgas ir ką kiekvienos organizacijos nariai galėtų daryti, jeigu kiltų grėsmė valstybei, buvo diskutuojama nacionalinio saugumo klausimais ir apie istorinės atminties įamžinimo problemas. Renginio metu meninę programą pristatė operos solistai Liudas Mikalauskas, Jonas Sakalauskas, solistė Agnė Sabulytė bei folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė).

Šiandien NOKT (pirmininkė p.  Angelė Jakavonytė) vienija 24 organizacijas. NOKT misija yra telkti, vienyti ir koordinuoti pilietinių ir patriotinių šalies nevyriausybinių organizacijų veiklą saugant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę; stiprinant šalies gynybinius pajėgumus; plėtojant švietėjišką veiklą, ugdant jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą bei tautinę tapatybę; įamžinant visų laikų Lietuvos nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą.