Untitled Document

siena

 Tęsiant visuomenės švietimui skirto renginių ciklo, kurį organizuoja Kauno rajono švietimo centras ir Kauno rajono Trečiojo Amžiaus universitetas projektą,  2018 m. kovo 7 d. Kauno rajono Babtų seniūnijos kultūros centre  įvyko paskaita-diskusija „Heraldika – šeimos, giminės, valstybės tapatybės dalis. Giminės istorinio paveldo archyvavimas“. Lektorė – LGHD Kauno regiono skyriaus pirmininkė Kristina Giedraitienė skaitė pranešimą apie heraldikos mokslo reikšmę, aptarė Vakarų Europos ir LDK viduramžių valdančiųjų dinastijų herbus, jų transformacija į valstybių herbus, raiškos priemones klasikinėje heraldikoje – spalvų derinius, simbolius, heraldines figūras. Su paskaitos dalyviais ieškota ir heraldinių simbolių dabartiniame laikmetyje – pvz. Lietuvos karių aprangos detalė (kariuomenės padalinio skydo formos antsiuvo ženklas) – tai viduramžių kovinio skydo simbolis. Šiandieninėje Vakarų Europoje randama ir LDK istorijos liudininkų – herbinių atvaizdų. Puikus pavyzdys – Vokietijoje, Bavarijos žemėje, kunigaikščių von Urachų valdomoje pilyje, vienoje iš pilies sienų įamžintas LDK didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio herbas su Vyties simboliu.

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė LGHD išleistas žurnalas „Genealogija ir Heraldika“, paskaitos metu aptarta publikuotų straipsnių tematika ir pan.

Paskaita papildyta diskusija apie genealogijos tyrimų problematiką -  šeimose rašomą valstybės metraštį, kuris saugos gyvąją istoriją ateisiantiems laikams.

Komentaras (0) Peržiūros: 604

2018 m. vasario 24 d. Estija mini Nepriklausomybės 100-metį. Kviečiame paminėti Kaune.
Smulkesnė informacija ir programa renginio skrajutėje žemiau:

Komentaras (0) Peržiūros: 558

 Gerbiamieji,

Iš visos širdies sveikiname Jus su LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS šimtmečiu.
Džiaugiamės, kad ir mes esame jos dalimi. Tikimės, kad kiekvienas iš mūsų, neapsakomai myli ir gerbia mūsų protevių iškovotą laisvę.
Tikimės  ir toliau puoselėsim, tęsim tradicijas ir savo darbais prisidėsime kurdami Nepriklausomos Lietuvos Valstybės ateitį.

Gerų švenčių !!!

LDK Atminties rūmai

Komentaras (0) Peržiūros: 665

G E R B I A M I      L D K    K I L M I N G I E J I ,

      ŠI  INFORMACIJA  SKIRTA  VISIEMS  LIETUVOJE  IR  UŽSIENYJE GYVENANTIEMS  LDK  KILMINGIESIEMS.

      2018-aisiais pradedame ruošti visų Lietuvoje gyvenusių kilmingų giminių enciklopedinį žinyną. Leidinio tikslas – susisteminti visas LDK laikais dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusias kilmingas gimines, pateikti glaustą informaciją apie jų palikuonis mūsų dienomis.
     Jau nuo šiandien kviečiame visus paruošti glaustą savo giminės aprašymą ir perduoti jį leidėjams. Leidėjai gali parašyti Jūsų giminės istoriją, jei pateiksite atitinkamos informacijos apie ją.

     GIMINĖS APRAŠYME TURĖTŲ  BŪTI :

-          Trumpa giminės istorija, protėvių nuopelnai;
-          Giminės palikuonys mūsų laikais ( jų vardai, pavardės, pasiekimai, nuopelnai ir pan., - Jūsų pačių nuožiūra);
-          Giminės (giminių) herbai su pavadinimais

Jei kas pageidautų, gali į leidinį dėti savo giminės medį ar giminių nuotraukas (senovines, šiuolaikines).

Skaityti daugiau Komentaras (2) Peržiūros: 1551

 skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

2017-11-14 Kauno raj.  Raudondvario pilyje įvyko  konferencija “Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais”, kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms... - skelbia Lietuvos žydų litvakų bendruomenė

 

Komentaras (0) Peržiūros: 970