Untitled Document

siena

Mielos mamos, sveikinu Jus Motinos dienos šventėje šiais žodžiais:

              Nuo Motinos prasideda šviesa.
              Nuo Motinos prasideda ir kelias,
              Pirmoji ašara, pirma tiesa,
              Gimtų namų ugnelė.

             Jos žodis virsta duona ir daina,
             Jos žodis - tartum žingsnis pirmutinis.
             Ir amžina ši žemė, amžina,
             Kurią per kančią Motina augina.

             Nuo Motinos prasideda viltis,
             Tikėjimas į Meilę kaip į Dievą -
             Ir tolinas nuo mūsų prapultis,
             Ir tolinas tamsa nuo mūsų sielų.

             Nuo Motinos prasideda šviesa,
             Ir žemė, ir aukšta dangaus mėlynė.
             Nuo Motinos prasideda Tiesa,
             Nuo Motinos prasideda Tėvynė.

Dvasinis ganytojas,
LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas
Jo Prakilnybė Kanauninkas

Stanislovas Krumpliauskas

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1491


Mieli kolegos, kilmingųjų palikuonys, gerb. LBKS Vade, 

Daug metų aktyviai dalyvavau LBK Sąjungos, Vilniaus krašto tarybos veikloje. 
LBKS krizės akivaizdoje išsakau savo mintis:
       Pasirodžius pirmiesiems Trakų Vokės rūmų aferos "daigams", nuosekliai, lydimas tuometinio direktoriaus, apžiūrėjau  remontuojamas patalpas nuo rūsio iki palėpės.
      Kitą dieną susipažinau  su tuometinio Vado J.R. pateiktais argumentais, visais teisiniais ir finansiniais dokumentais, susijusiais su dvaro remonto darbais.
     Po minimos apžiūros, grupė LBKS tuometinio filialo "Vilniaus kraštas" tarybos narių, pirmame tarybos posėdyje pasiūlė papildyti darbus kuruojančios ir koordinuojančios darbinės grupės sudėtį  patyrusiais statybos darbų specialistais ir finansininkais. Įvardijome, kad situacija prilygsta "uždelsto veikimo bombai" ir būtina skubiai taisyti padėtį. Didelę lėšų dalį dar nevėlu buvo suvaldyti. Pasiūlymas buvo atmestas. Iniciatoriai buvo išvadinti "pranašais".
     Akivaizdu, kad LBK Sąjungoje vyrauja klanai ir dideli nesutarimai tarp jų privedė prie dabartinės situacijos.
    Jūs, gerb. Vade, privalėjote tai matyti, tačiau nesiėmėte veiksmų "bendro vardiklio suradimui".
    Šių nesutarimų pasekoje prasidėjo  pigi "raganų medžioklė". Matau, kad Senato ir Seimo posėdžių dienotvarkėse atskiros personos svarstymas yra iškeliamas, kaip reikšmingesnis ir svarbesnis už Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų, nutarčių vykdymas, svarstymas nei tolimesni LBKS planai.
    Nustebino Jūsų, gerb Vade, pareiškimas, neva, " nepergyvenkite, sukursime kitą organizaciją".
Lietuvoje vyrauja ydinga praktika. Problemos sprendžiamos keičiant UAB, partijų pavadinimus ir lyg nieko nebuvo. Valio! Atgimėme! Jūs taip pat nuėjote šiuo keliu...
    O reikėtų neatidėliotinai įvertinti visuomet neklystančių  "Bonapartukų" ir nepakeičiamų "Berdimuhamedovų" indėlį, rankučių kilojimu, katučiais ir vasališkais bučkiais tvirtinusius ir pritarusius visiems buvusio vado veiksmams ir privedusius LBKS prie dabartinės padėties.
    Privalome  įvertinti kitokias nuomones ir idėjas, reikšmingai atsinaujinti ir atjauninti vadovaujančius organus.
    Sustabarėjusios LBKS politikos išdavoje susikūrė daug giminingų organizacijų.
    Jūs, Vade, privalėjote jas priglausti po "savo sparnu", tačiau paveiktas aukšciau įvardintų personų, pradėjote konfrontuoti su jomis.
   Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija - pagrindinis LBKS  donoras, papildantis jos narių gretas, tačiau ir su ja nesutariate.
   "Traukinys jau nuvažiavo". Šių, naujai susikūrusių organizacijų darbe dalyvauja šimtai  Jūsų neįvertintų ir atstumtų LBKS narių. Tokia yra realybė ir tai turi būti įvertinta.
Gerbiamieji kilmingųjų palikuonys, neabejoju Jūsų padorumu ir manau, kad daugelis iš mūsų nekaltai tapome šios situacijos įkaitais.
    Aš taip pat, susitikęs kaimyną, slepiu žvilgsnį ...
 
 
 
 
        Geros kloties ir  kūrybingų įdėjų linkėdamas,
        Vytautas Saulevičius ( h. Nalenč )
        LBKS narys
        LGHD tarybos narys
        VŠĮ" LDK atmintis" steigėjas 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1577

PAREIŠKIMAS 

Vertindami viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją ir susipažinę su Lietuvos Apeliacinio teismo 2018 04 24 dieną įsigaliojusia nutartimi dėl Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos(LBKS)  neteisėtais veiksmais padarytos žalos Lietuvos Valstybei atlyginimo, pareiškiame kad mūsų organizacijos, būdamos 2014 04 26 dieną Kaune pasirašytos Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos partnerės, nėra jokia forma susijusios su Teismo nutartyje minima  Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos(LBKS) veikla.

Taip pat apgailestaudami pareiškiame, kad laikinai sustabdome bendradarbiavimą su Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga (LBKS).

VšĮ LDK atminties rūmai

LDK kilmingųjų susivienijimas

LDK kilmingųjų palikuonių bendrija

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

Šv.Adalberto-LDK-riterių ordinas

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga

 

http://eteismai.lt/byla/171590159676232/2A-232-196/2018

Komentaras (0) Peržiūros: 1757

 

Gerb. Kilmingieji! 


jei dar niekam neskyrėte savo 2% deklaruodami VMI

maloniai kviečiame paremti LDK Atminties rūmus arba Šv. Adalberto LDK Ritelių ordiną.

Norėdami paremti LDK Atminties rūmus, instrukcija žiūrėkite čia

Norėdami paremti Šv. Adalberto LDK Ritelių ordiną, instrukcija žiūrėkite čia

Iš anksto dėkojame!

Komentaras (0) Peržiūros: 1565

Gertrūda Kliučinskienė ir Ričardas Algimantas Kliučinskas apdovanoti Santakos Garbės ženklais

Ričardas, Algimantas Kliučinskas
LDK atminties organizacijų narys
Už nuopelnus Kaunui buvo apdovanotas Santakos Garbės ženklu.
Nuotraukoje: Kauno Rotušėje- Šv. Jurgio Konvento Gvardijonas Saulius Paulius Bytautas,  Gertrūda Kliučinskienė, Laimonas Kliučinskas, Kristina Savickytė Giedraitienė, Ričardas Algimantas Kliučinskas
2018-02-15


Kodėl? esu kaunietis ir vaikštau pro paminklą Kunigaikščiui Vytautui Didžiajam...

 

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 2314