Untitled Document

siena

2018 m. vasario 24 d. Estija mini Nepriklausomybės 100-metį. Kviečiame paminėti Kaune.
Smulkesnė informacija ir programa renginio skrajutėje žemiau:

Komentaras (0) Peržiūros: 1308

 Gerbiamieji,

Iš visos širdies sveikiname Jus su LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS šimtmečiu.
Džiaugiamės, kad ir mes esame jos dalimi. Tikimės, kad kiekvienas iš mūsų, neapsakomai myli ir gerbia mūsų protevių iškovotą laisvę.
Tikimės  ir toliau puoselėsim, tęsim tradicijas ir savo darbais prisidėsime kurdami Nepriklausomos Lietuvos Valstybės ateitį.

Gerų švenčių !!!

LDK Atminties rūmai

Komentaras (0) Peržiūros: 1606

G E R B I A M I      L D K    K I L M I N G I E J I ,

      ŠI  INFORMACIJA  SKIRTA  VISIEMS  LIETUVOJE  IR  UŽSIENYJE GYVENANTIEMS  LDK  KILMINGIESIEMS.

      2018-aisiais pradedame ruošti visų Lietuvoje gyvenusių kilmingų giminių enciklopedinį žinyną. Leidinio tikslas – susisteminti visas LDK laikais dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusias kilmingas gimines, pateikti glaustą informaciją apie jų palikuonis mūsų dienomis.
     Jau nuo šiandien kviečiame visus paruošti glaustą savo giminės aprašymą ir perduoti jį leidėjams. Leidėjai gali parašyti Jūsų giminės istoriją, jei pateiksite atitinkamos informacijos apie ją.

     GIMINĖS APRAŠYME TURĖTŲ  BŪTI :

-          Trumpa giminės istorija, protėvių nuopelnai;
-          Giminės palikuonys mūsų laikais ( jų vardai, pavardės, pasiekimai, nuopelnai ir pan., - Jūsų pačių nuožiūra);
-          Giminės (giminių) herbai su pavadinimais

Jei kas pageidautų, gali į leidinį dėti savo giminės medį ar giminių nuotraukas (senovines, šiuolaikines).

Skaityti daugiau Komentaras (2) Peržiūros: 2460

 skirta K.Griniaus, J.P. Aleksos bei M. Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms

2017-11-14 Kauno raj.  Raudondvario pilyje įvyko  konferencija “Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais”, kuri buvo skirta prezidento Kazio Griniaus ir ministrų Jono Prano Aleksos bei Mykolo Krupavičiaus memorandumo 75-osioms metinėms... - skelbia Lietuvos žydų litvakų bendruomenė

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1828

LDK istorinės atminties organizacijų iniaciatyva 2017 metais išleisti sidabruoti ir numeruoti TADO KOSCIUŠKOS VARDO GARBĖS APDOVANOJIMAI.

Dėl apdovanojimo tvarkos ir sąlygų kreiptis į LDK Atminties rūmų vadovą Danielių Vervečką tel. 8 686 04 624.

Medalio sertifikatas

Komentaras (0) Peržiūros: 5673