Untitled Document

siena

Jotvingių kryžiaus riterių ordinui 530 m.

2017-12-09  Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejaus šventė, kurią vedė majoras Donatas Mazurkevičius.

Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir šūkis „In adver sitate etiam glorios“ (kovojantiems - garbė). Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis. Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos ir kt.

LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka tarė sveikinimo žodį, nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus, skambėjo poetinė muzikinė kompozicija, kurią atliko Kazys Strazdauskas ir smuikininkė Lijana Žiedelytė. Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą "Dėl dignitorių skyrimo", nusipelnusiems asmenims buvo įteikti jubiliejaus proga išleisto Jotvingių Kryžiaus apdovanojimo dekretai. Vienas iš apdovanotųjų - LDK atminties rūmai vadovas Danielius Vervečka.  Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies, vaišių stalą palaimino brolis S. P. Bytautas.
Naudota medžiaga iš: http://www.rbimba.lt