Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narių susirinkimas

 

2019 12 01, pirmąją  Advento dieną, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai iš visos Lietuvos susirinko Kauno Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno  koplyčioje. Šv. Mišių, kurias aukojo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM, metu meldėmės už protėvius ir išėjusius bendražygius.

Po Šv. Mišių Ordino vadovas p. A. Giedraitis pakvietė visus susirinkusius tylos minute pagerbti šiais metais mirusius Ordino narius ir artimuosius, taip pat pabrėžė, kad Ordino narių bendri susibūrimai, bendravimas yra svarbūs, siekiant atlikti prasmingus darbus, tokius, kokie bendrų pastangų dėka padaryti šiais metais: surengtos parodos, istorinių datų minėjimai, inicijuota ir skirtos lėšos labdarai, knygų leidybai, istorinių paminklų statybai, atminimo lentų įrengimui. A. Giedraitis pristatė renginio svečius: žinomus rašytojus, poetus p. Tautvydą Marcinkevičiūtę, p. Gintarą Patacką, filologą ir vertėją p. Vladislav Žurbą.

Iškilmingos simbolinės ceremonijos metu į Ordiną priimti nauji nariai: p. Zofija Aleksandra Greathous ir p. Vladislavas Goštautas, o prof. dr. prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS ir prof. dr. Adui Jakubauskui patvirtinti Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narių titulai.

Šiais metais Ordinas tęsė kultūrinius mainus ir aktyvų bendradarbiavimą su Sirijos Maaloula ir Saidnaya krikščionių bendruomenėmis. Ordino įgaliotasis atstovas (ambasadorius)  Sirijoje p. Amer Sodah tarė sveikinimo žodį ir perdavė minėtų bendruomenių vadovo p. Riyad Khabazah raštišką padėką Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino nariams už skiriamą pagalbą šioms Sirijos krikščionių bendruomenėms.

Ordino kancleris prof. A. Palevičius pristatė a. a. Ričardo Algimanto Kliučinsko poezijos knygą “Ash ( 2008 m., leidykla ”Mažoji -Indra”), o p. N. Liaudanskienė perskaitė  eilėraščius iš šios knygos.

Taip pat pristatyta nauja  dailininko Arvydo Palevičiaus ir poeto Gintaro Patacko knyga “Dubičių koplytstulpiai”, kurią menininkai dedikavo bendražygiui ir draugui Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino garbės Maršalui Ričardui Kliučinskui. Knygos leidybą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas. Knygą tarsi tęsia istorinių datų minėjimą, kai šią vasarą Dubičiuose buvo pastatytas paminklas, skirtas Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms paminėti. Knygoje rasime ir eilėraščius, išverstus į ukrainiečių kalbą, taip akcentuojant Ordino bendradarbiavimą su asmenimis ir organizacijomis, puoselėjančiomis istorinę atmintį Ukrainoje. Susirinkusieji įdėmiai klausėsi eilėraščių iš šios naujos knygos, kuriuos lietuvių ir ukrainiečių kalbomis skaitė ordino narė p. Judita Liaudanskaitė ir Ukrainos pilietis p. Vladislav Žurba. >>Žiūrėti straipsnį čia<<

Pristatymo metu savo kūrybos eiles skaitė rašytojas, poetas, nominuotas 2019 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai, p. Gintaras Patackas. LDK atminties rūmų vadovas p. D. Vervečka už veiklą, puoselėjant istorinę LDK atmintį, rašytojui, poetui p. Gintarui Patackui įteikė LDK kariuomenės pergalės mūšyje prie Polocko 500-ųjų metinių atminimo medalį.

Čia pat, po šio istorinio vienuolyno skliautais, buvo pristatyta dailininko, Kanados portretistų draugijos nario, p. Arvydo Palevičiaus darbų, kurių daugelis pateko ir į minėtą knygą, paroda.

Po renginio vyko šiltas Ordino narių bendravimas vienuolyno konferencijų salėje. Viso renginio metu skambėjo nuostabiai atliekami akordeonisto p. Aurelijaus Stunžėno muzikiniai kūriniai.

  

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta