Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Pristatyta prelato Vytauto Stepono Vaičiūno OFS poezijos knyga

 

2020 01 22 Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje gausiai susirinkusiems poezijos mėgėjams pristatyta Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės nario prelato prof. hab. dr.  Vytauto Stepono Vaičiūno OFS nauja knyga „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“. Renginį pradėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė p. Deimantė Cibulskienė, sveikinimo žodžius tarė J. Em. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ,  J.E. Vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus, leidėjas, pasaulio lietuvių centro direktorius p. Valdas Kubilius, renginį vedė ir autoriaus kūrinius skaitė aktorė Olita Dautartaitė, grojo Kauno kunigų seminarijos prokuratorius p. Zenonas Šalna.

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Vadovas Artūras Giedraitis pasveikino gerb. Prelatą su puikiu kūrybiniu darbu, trumpai papasakojo susirinkusiems apie Ordino veiklą ir kartu su Ordino Dama p. Kristina Giedraitiene iškilmingai įteikė ordino Garbės nariui prelatui prof. hab. dr.  Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino insignijas.

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės narys prelatas prof. hab. dr.  Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS už akademinę veiklą, dirbant  Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriaus  ir VDU Teologijos fakulteto dekano pareigose, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2004 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė popiežiaus garbės prelato titulą. Kunigas V. S. Vaičiūnas yra sukūręs nemažai lyrinės poezijos posmų ir išleidęs ne vieną savo eilėraščių rinkinį.

Knygos „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“ leidybą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai.

 

Nuotraukos p. Zenono Baltrušio

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta