Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

Those wishing to join St. Adalberto - Grand Duchy of Lithuania -
Order of the Knights

More information at Chapters commander Arturas Giedraitis, phone:. +37068781610

Komentaras (0) Peržiūros: 7697

 

2020 03 14 d.  Kauno m. VI- ojo forto Kryžių kalnelyje Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius iškilmingai atidengė ir pašventino paminklą, kuris pastatytas LPS „Bočiai“ Kauno bendrijos iniciatyva ir rėmėjų lėšomis, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 30-ąsias metines.

Šį kilnų darbą atlikusios bendrijos  pirmininkė  p. Marija Garšvienė dėkojo visiems rėmėjams ir renginio dalyviams, sakė norinti, kad ateinančioms kartoms išliktų atminimas apie Lietuvos istoriją. Skambėjo bendrijos narių atliekamos patriotinės dainos, šventėje dalyvavo LR Seimo narys p. Gediminas Vasiliauskas.

Paminklo pastatymą rėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariai.

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1271

 

2020 m. kovo mėn. Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino dama Judita Liaudanskaitė išleido meninių fotografijų fotoalbumą („Žvilgsnis“. Fotoalbumas. Judita Liaudanskaiė. – Kitos Spalvos, ISBN 978-9955-411-73-4, 2020, 34 p). Šiame fotoalbume galima rasti Juditos Liaudanskaitės menines fotografijas, kurios buvo eksponuotos 2019 12 18-2020 01 19 personalinėje fotoparodoje „Žvilgsnis“ Klaipėdos kultūros fabrike.

Dalis fotoalbume esančių fotografijų tai pat buvo eksponuota 2020 02 01-06d. personalinėje fotoparodoje  Moscone parodų centre San Franciske, JAV konferencijos „SPIE PHOTONIC WEST“ dalyviams. Pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje ir surengti fotoparodą Judita Liaudanskaitė  gavo kaip Kauno technikos kolegijos baigiamojo kurso studentė.

Juditos Liaudanskaitės fotoalbumo „Žvilgsnis“ išleidimą parėmė ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas.

Komentaras (0) Peržiūros: 1257

zenklas

2020 02 04 d. Seimo kanclerio įsakymu sudaryta kandidatų vertinimo komisija slaptu balsavimu išrinko 2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" laureatus. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, apdovanotas ir Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino ir LDK ponų tarybos valdybos narys,  visuomenininkas Steponas Algimantas Kubeckas.

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyks 2020 kovo 27 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose.

Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 m. balandžio 13 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-1114 pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

kubeckas

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1906

DĖL NARIO MOKESČIO

Kapitulos sprendimu, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nario metinis mokestis yra 15 eurų.

Mokestis mokamas už einamuosius metus iki kovo 1 d. Dėkojame tiems, kurie jau sumokėjo šį mokestį. Kitų narių labai prašome mokestį sumokėti iki 2020 m. kovo 1 d.

Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Swedbank AB

LT157300010149442254

Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už 20......m. (nurodant vardą, pavardę už kuriuos asmenis  ir kuriuos metus mokama).

Tel. pasiteiravimui +370 687 81610, Artūras Giedraitis 

***

1,2 % JŪSŲ SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUMS

Jums tai nieko nekainuos, tik truputį laiko, o mums tai išties didelė pagalba. Šią paramą gali skirti tik tie asmenys, kurie 2019 metais dirbo ir mokėjo mokesčius Lietuvoje.

Valstybė leidžia Jums pasirinkti kur norite panaudoti 1,2% savo sumokėtų mokesčių (jais galima remti tik nevyriausybines ir ne pelno siekiančias organizacijas). 

Jei savo valios nepareiškiate - tie pinigai lieka valstybės biudžete.                                 

Paramą galima skirti iki gegužės 1 d.  Smulkiau apie tai galite skaityti VMI svetainėje.

Kaip skirti paramą internetu?

1. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos
2. Susiraskite skyrelį "El. paslaugos", "Kitos paslaugos" (ar panašų) ir pasirinkite "E. Deklaravimas" arba "VMI Deklaracijos" (Banke) paslaugą. Bankas Jus perkels į VMI svetainę, Banke papildomai reikės pasirinkti "Prisijungti prie "EDS""
3. Jei nesate pasirašę sutarties su VMI dėl deklaravimo, prieš pradedant Jums bus pasiūlyta elektroniniu būdu ją pasirašyti.
4. Kairėje pasirinkite skiltį „Dokumentų teikimas" tuomet "pateikti dokumentą" ir "pildyti dokumentą"
5. Dešinėje pusėje atsidariusiame lange suraskite formą "FR0512 v.4" ir pasirinkite "Forma elektroniniam pildymui".
6. Atsidariusioje formoje užpildykite šią informaciją:
7. "1-4" langeliuose Užpildykite savo asmens duomenis.
8. "5" langelyje pažymėkite 2019 metus
9. "6S" langelyje uždėkite varnelę
10. "7A" langelyje uždėkite varnelę
11. "E1" langelyje įrašykite eilutės numerį "2". Gavėjo tipas* : PARAMOS GAVĖJAS
12. "E2" langelyje įrašykite organizacijos kodą "304341799". (Gavėjo identifikacinis numeris (kodas))
13. "E3" langelyje įrašykite "Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino veiklai"
14. "E4" langelyje įrašykite skiriamos paramos kiekį procentais "1,2"
16. Išsaugokite duomenis.
17. Viršuje paspauskite "Pateikti"

Komentaras (0) Peržiūros: 932