Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

2018 07 15 virš 30-ies Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narių dalyvavo iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti. Organizatoriai LDK ponų taryba, VšĮ Raudondvario dvaras. Dalyvavo svečiai iš Vokietijos ir Lenkijos: Wilhelm Albert 5. Herzog von Urach  Graf von Württemberg  (Jo šviesybė Vilhelm`as Albert`as penktas Urach`o hercogas Viurtembergo grafas), Karl Anselm Fürst von Urach Graf von Württemberg (Jo šviesybė kunigaikštis Karl`as Anzelm`as von Urach`as  Viurtembergo grafas) su sūnumi Wilhelm Karl Fürst von Urach , Graf von Württemberg, Inigo Fürst von Urach Graf von Württemberg su žmona Danielle Fürstin von Urach Gräfin  von Württemberg Freiin von und zu Bodman, Lenkijos kilmingųjų asociacijos valdybos (Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej) narys ponas Dariusz Karski.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1379

 

LDK ponų tarybos įgaliotasis ambasadorius Sirijai p. Amer Sodah maloniai pranešė, kad LDK ponų tarybos ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotame simpoziume „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“, skirto paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Šv. Adalberto LDK riterių ordino įteikta Šv.Jurgio ikona su tikslu perduoti ją Saidnaya ir Maaloula krikščionių bendruomenėms Sirijoje sėkmingai įvykdyta. Gavus Antiochijos graikų ortodoksų bažnyčios patriarchato leidimą Šv. Adalberto LDK riterių ordino dovanota Šv. Jurgio ikona Saidnaya Šv. Dievo motinos moterų vienuolyno koplyčioje bendruomenės pamaldų metu buvo iškilmingai pašventinta ir perduota kaip planuota Maaloula krikščionių bendruomenės žiniai. 
P. Amer Sodah pažymėjo, kad dėl karo veiksmų ir kitų neramumų Sirijoje ikonos pristatymas užtruko, tačiau džiaugėsi ir atkreipė dėmesį, kad šią misiją įgyvendinti padėjo ne tik krikščionys, bet ir musulmonų tikėjimo žmonės, tačiau dėl situacijos Sirijoje jų pavardžių atskleisti negali. Taip pat ambasadorius pranešė, kad krikščioniškos bendruomenės vadovas p. Riyad Khabazah tikėjimo brolių Sirijoje vardu dėkoja Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariams už šį nuoširdžiai parodytą dėmesį, kuris Juos stiprina ir tikisi kartu bendroje maldoje siekti, kad žemėje galų gale įsiviešpatautų taika ir ramybė bei tolimesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su Šv. Adalberto -LDK riterių ordinu religinio ir istorinio paveldo puoselėjimo kelyje.

Bendruomenės lyderis p. Riyad Khabazah priminė istorinius faktus, kuomet gavę sultono apsaugą Saidnaya vienuolyne viduramžiais lankėsi žymūs Tamplierių ordino komtūrai bei riteriai ir pasiūlė ir mūsų ordino riteriams pratęsti šią tradiciją, aplankant stebuklingų gydomųjų galių turinčią Saidnaya Madonos ikoną, tačiau su šypsena pridūrė, kad šiuo metu užtikrinti kelionės saugumo riteriams tokio kaip anais piligriminiais laikais jis negalįs.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1311


Lietuvos Laisvės Karžygio (Vyties) skulptūra, kurios pastatymui lėšas aukojo ir šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas, iškilmingai atidengta prie Kauno pilies  2018 07 05 d.

 


Nuotraukoje: Šv. Adalberto LDK riterių ordino nariai: Laimonas Kliučinskas, Ričardas Algimantas Kliučinskas, Kauno pilies kaštelionas Paulius Stanišauskas, centre - Vyčio autorius, Nacionalinės meno premijos laureatas prof. Arūnas Sakalauskas ir prie skulptūros paskurinius darbus atlieka Ukrainos meistrai.

Komentaras (0) Peržiūros: 1846

2018 05 26 d. Kaune vykusio tarptautinio simpoziumo „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos kultūrą ir meną“ (organizatoriai  LDK ponų taryba ir Kauno apskrities viešoji biblioteka) metu šv.Adalberto-LDK-riterių ordino ir Sirijos Maaloula bei Saidnaya krikščionių bendruomenių atstovai apsikeitė bendradarbiavimo tarp šių organizacijų protokolais. Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino vadovams Ričardui Kliučinskui, Artūrui Giedraičiui ir kunigui Sauliui Pauliui Bytautui Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų integracijos centro InLT bendradarbis Amer Sodah įteikė Sirijos Maaloula ir Saidnaya krikščionių bendruomenių vadovo pono Riyad Khabazah dovanas - Sirijos tautiškas juostas, o Artūras Giedraitis perdavė padėkos raštą Maaloula (Sirija) bendruomenei ir šv. Jurgio ikoną (dailin. Arvydas Palevičius). Maaloula (Sirija) vietovės istorija siekia krikščionybės laikų pradžią ir yra  labai svarbi krikščionims, kurie šioje vietoje gyvena daugybę šimtmečių. Čia bene vienintelė vieta pasaulyje, kur dar kalbama senosios aramėjų kalbos dialektu. Maaloula kaime stovi du itin seni vienuolynai, siekiantys pirmuosius krikščionybės amžius: šv. Sergijaus (Saint Sarkis Monastic Complex) ir šv. Teklės (Saint Thecla Monastic Complex).

Renginio metu nusipelniusiems šv. Adalberto-LDK-riterių ordino nariams įteikti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero stebuklo ir LDK kariuomenės pergalės prieš maskvėnus prie Polocko 500-ųjų metinių (1518-2018) atminimo medaliai (apdovanojimo steigėjai VšĮ LDK atminties rūmai ir LDK ponų taryba). Kauno Afganistano karo veteranų asociacijos pirmininkas Algimantas Razbadauskas karo Afganistane atminimo medaliu apdovanojo narsų karį, mūšiuose Afganistane sužeistą, Ordino vadovo pavaduotoją Danielių Vervečką.

  

Komentaras (0) Peržiūros: 1275

2018 05 25 d. Šv.Adalberto-LDK-riterių ordino narys Raimundas Kaminskas Kaune, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje (iki 1937 m. Lietuvos karininkų ramovė), atidarė savo parodą "Lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavimas tarpukario Lietuvoje ", skirtą paminėti  plk. E. Konovaleco (1891-1938) žūties 80-ąsias metines. Євген  Коновалець (ukr)- žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos liaudies respublikos armijos vadas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Ukrainos tautininkų organizacijos pirmininkas, Lietuvos pilietis.  

1928 m. gegužės 14-18 d. E. Konovalecas su kitais UKO atstovais lankėsi Lietuvoje, dalyvavo atidengiant Laisvės paminklą Kaune, kituose renginiuose Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui pažymėti. Susitiko su Lietuvos valdžios atstovais bei Lietuvos šaulių sąjungos  vadovais.

 1929 m. E. Konovaleciui buvo suteikta Lietuvos pilietybė. Jis turėjo du lietuviškus pasus; vieną tikrąja pavarde, kitą kaip Jozefas Novakas. Su antruoju pasu jis dažniausiai keliaudavo po užsienį. Lietuva finansiškai rėmė 1929–1934 metais  Kaune spausdinamą ukrainiečių tautininkų sąjūdžio oficialių leidinių „Surma“ („Trimitas“) ir „Rozbudova naciji“ („Tautos plėtra“).

1938 m. gegužės 23 d.  vienoje Roterdamo (Nyderlandų karalystė)  kavinėje E.Konovalecas susitiko su jau kelis metus pažįstamu Pavelu Sudoplatovu (1907-1996), kuris pasirodė esąs kadrinis sovietų saugumietis. Pastarasis perdavė E. Konovalecui dovanų saldainių dėžutę su joje įmontuotu sprogstamu įtaisu. E. Konovalecui išėjus į gatvę, nugriaudėjo jį sutaršęs galingas sprogimas. E. Konovalecas palaidotas Roterdame, Crooswijk kapinėse, jo laidotuvės organizavo Lietuvos generalinis konsulas Nyderlanduose P. Pennas. Eugeno Konovaleco  mirties diena Ukrainoje švenčiama kaip Didvyrių diena.

 

Komentaras (0) Peržiūros: 1641